Některá omezení aplikace zásad odpovědného zadávání

Některá omezení aplikace zásad odpovědného zadávání

Některá omezení aplikace zásad odpovědného zadávání Zásady odpovědného zadávání (dále jen „ZOVZ“) byly do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) začleněny novelou zákona č. 543/2020 Sb.,...
Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?)

Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?)

Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?) ​ Jestliže smluvní strana poruší povinnost ze smlouvy, může se povinnosti k náhradě za takové porušení smlouvy zprostit, jestliže prokáže, že na její straně působila překážka splňující požadavky stanovené v § 2913 odst. 2...
Některé dílčí otázky v rámci institutu in-house výjimky

Některé dílčí otázky v rámci institutu in-house výjimky

Některé dílčí otázky v rámci institutu in-house výjimky ​ Institut vertikální spolupráce (tzv. in-house zadávání) a praktické otázky s ním spojené jsou dlouhodobě tématem, kterému není, dle mého názoru, věnována pozornost adekvátní významu této výjimky...