Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021 V minulém roce jsem publikovala dva články[1] reagující na relativně novou právní úpravu dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění...
IT bezpečnost při zadávání veřejných zakázek

IT bezpečnost při zadávání veřejných zakázek

IT bezpečnost při zadávání veřejných zakázek Informační technologie jsou v současné době zahrnuty ve většině oblastí činnosti zadavatelů a jejich význam bude i nadále růst[1]. Spolu s rostoucím významem informačních technologií a informací v nich...