Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek Institut předsmluvní odpovědnosti je v českém právním řádu zakotven od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jakkoliv byl již...
Zadavatel a smluvní pokuta aneb proč by ji měl vymáhat

Zadavatel a smluvní pokuta aneb proč by ji měl vymáhat

Zadavatel a smluvní pokuta aneb proč by ji měl vymáhat ​ Můj předchozí článek s názvem „Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?“ se de facto týkal povinnosti zadavatele smluvní pokutu vymáhat s přihlédnutím k § 222 zákona č. 134/2016...