Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi (například při převodu nebo pachtu závodu) znamenat?

Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi (například při převodu nebo pachtu závodu) znamenat?

Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi (například při převodu nebo pachtu závodu) znamenat? V českém právním řádu existuje (stejně jako v jiných členských státech Evropské unie) právní úprava,...
Spolupráce developera a zadavatele z pohledu regulace ZZVZ

Spolupráce developera a zadavatele z pohledu regulace ZZVZ

​Spolupráce developera a zadavatele z pohledu regulace ZZVZ S ohledem na vývoj cen nemovitostí v posledních letech a z toho pramenící nedostupnost vlastního bydlení pro zvětšující se část populace, nabírají na intenzitě snahy o realizaci projektů...