Postřehy k výpovědi vedoucího zaměstnance

Postřehy k výpovědi vedoucího zaměstnance

Postřehy k výpovědi vedoucího zaměstnance ​ Pozice vedoucího zaměstnance nese určitá specifika, která se promítají mj. do výpovědi zaměstnance ve vedoucí pozici. Předmětem tohoto příspěvku je poukázat na taková specifika, a to zároveň s přihlédnutím...
Adhezní smlouvy

Adhezní smlouvy

Adhezní smlouvy ​ Tento příspěvek navazuje a do jisté míry doplňuje článek kolegy Mgr. Milana Friedricha „Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem[1]“. Odkazovaný článek rozebírá jednotlivé předpoklady, jejichž naplněním...
Legitimní očekávání při využití § 46 ZZVZ

Legitimní očekávání při využití § 46 ZZVZ

Legitimní očekávání při využití § 46 ZZVZ ​ Jakkoliv je obecně postup dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), fakultativní, může se z něj za určitých okolností...