Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby  2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

​ Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení V prvním díle článku jsme se zabývali obecně pojmem nepříznivých klimatických podmínek...
Je možné nevypořádat námitky podané v listinné podobě?

Je možné nevypořádat námitky podané v listinné podobě?

Je možné nevypořádat námitky podané v listinné podobě? ​ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v § 211 odst. 3 stanovuje veřejným zadavatelům povinnost vést veškerou písemnou...
Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?

Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?

Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek? Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může dojít za předpokladu, že je taková změna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a částečná nezaměstnanost jako překážka na straně zaměstnavatele ve vztahu k výpovědní době

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a částečná nezaměstnanost jako překážka na straně zaměstnavatele ve vztahu k výpovědní době

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a částečná nezaměstnanost jako překážka na straně zaměstnavatele ve vztahu k výpovědní době Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP“) upravuje v části osmé překážky v práci, které pak...