O nás

Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech práva veřejného investování, informačních a komunikačních technologií, energetického, zdravotnického, vodohospodářského, stavebního, lesního, horního práva, práva životního prostředí, obchodního, občanského, správního, pracovního, práva EU, práva mezinárodního a práva v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu – SGEI vodohospodářských infrastruktur, teplárenství, dopravní obslužnosti v oblasti autobusové i železniční dopravy.

Nejvýznamněji se zaměřuje na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv (PPP), dále na veřejnou podporu a fondy EU. Ve všech uvedených oblastech specializace nabízí svým klientům rovněž zastupování v soudních a správních řízeních a v rozhodčích řízeních, vč. poradenství v oblasti práva mezinárodního (mezinárodní arbitráže).

MT Legal využívá rozsáhlých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu, který dnes tvoří více než 20 kvalifikovaných právníků. S ohledem na potřebu komplexního pokrytí požadavků klientů kancelář spolupracuje trvale s řadou externích konzultantů a znalců, ať již v oblasti ekonomického či daňového poradenství, či z prostředí IT/ICT, energetiky (vč. EPC projektů), čerpání prostředků z fondů EU. Díky tomu je společnost schopna poskytovat plně kvalifikované poradenství přesně dle specifických potřeb klienta.

Právní specialisté MT Legal pravidelně publikují v odborných mediích a přednáší na vědeckých konferencích a odborných seminářích.

Právní služby společnosti jsou v současné době dostupné klientům na celém území České republiky, a to prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě. Díky zahraničním partnerům poskytuje právní poradenství také v jiných členských zemích Evropské unie i mimo ni. 

Společnost MT Legal byla založena v září 2008, a to na letitých právních zkušenostech čtyř partnerů – Tomáše Machurka, Milana Šebesty, Davida Dvořáka a Petra Novotného.

V dubnu 2022 vydalo Nakladatelství C. H. Beck druhé aktualizované vydání rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb. Nejnovější vydání zohledňuje nejen zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, ale také novou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikaturu soudů, která zákonnou úpravu kontinuálně dotváří a představuje podstatnou praktickou osu výkladu jednotlivých zákonných ustanovení. První, velmi úspěšné vydání komentáře, spatřilo světlo světa v dubnu 2017. Dílo reflektuje dále současné výklady zákona a zohledňuje všechny dosavadní novely schválené do konce roku 2021.

 

Ocenění

Ve firemním žebříčku „Právnická firma roku“ získala naše kancelář MT Legal nejvyšší ocenění v kategorii „Veřejné zakázky“ již celkem čtyřikrát, a to v letech 2020, 2018, 2015 a 2014. Jedná se o prestižní soutěž pořádanou společností EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce 2012 kromě toho získala MT Legal také nejvyšší ocenění ve firemním žebříčku „Právnická firma roku“ v kategorii „Regionální kancelář“.  V kategorii „Právo informačních technologií“ ve stejném firemním žebříčku, bývá kancelář MT Legal pravidelně zařazována mezi velmi doporučované a doporučované kanceláře (TOP 5 a TOP 10). V kategorii Veřejné zakázky se MT Legal umisťovala v letech, kdy nebyla hodnocena jako vítězná, vždy mezi velmi doporučovanými (TOP 5).

Členství v asociacích a sdruženích

MT Legal je členem Asociace pro veřejné zakázky, České společnosti pro stavební právo a Těžební unie.

MT Legal je jedinou advokátní kanceláři z České republiky, která je členem evropského uskupení advokátních kanceláří specializujících se na oblast veřejného investování.

Kvalita poskytovaných služeb

V oblasti řízení interních procesů ovlivňujících kvalitu poskytování právních služeb, poradenství v oblasti veřejného investování a provádění zadávacích a výběrových řízení, dosahuje dlouhodobě MT Legal plného souladu se standardy odpovídajícími normě kvality řady ISO 9001:2015.

Společenská odpovědnost

Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlouhodobě podporuje vybrané charitativní projekty neziskových organizací a nadačních fondů. Spolupracuje, či v rámci svých pro bono aktivit podporuje významné humanitární organizace Člověk v tísni a Konto bariéry.

Dlouhodobá spolupráce s nadací Konto bariéry vyústila v roce 2014, kdy se MT Legal stala jedním z hlavních partnerů nadace a založila nadační firemní fond MT Legal.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej