Záruka za jakost u vyměněné či opravené věci

Záruka za jakost u vyměněné či opravené věci

Záruka za jakost u vyměněné či opravené věci ​ Předmětem tohoto příspěvku je nastínění možných úskalí situace, kdy dojde k vyřešení reklamace v záruční době opravou, výměnou nebo novou instalací části díla. V takovém případě je nutné se vypořádat...
Některé problematické aspekty zadávací lhůty

Některé problematické aspekty zadávací lhůty

Některé problematické aspekty zadávací lhůty ​ Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta dle stávající právní úpravy s sebou přináší několik problematických aspektů, některým z nich se...