Cirkulární veřejné zakázky

Cirkulární veřejné zakázky

Cirkulární veřejné zakázky Jedním z aspektů, který může zadavatel uplatnit při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na zásady odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších...
Náhradní mateřství z pohledu občanského práva

Náhradní mateřství z pohledu občanského práva

Náhradní mateřství z pohledu občanského práva V posledních letech můžeme, nejen na území České republiky, sledovat nárůst normalizace náhradního mateřství. Jako náhradní mateřství je označován proces, kdy žena podstoupí asistovanou reprodukci, těhotenství a porod...