16. 5. 2023

Právník roku 2022

Gratulujeme Mgr. Tomáši Machurkovi k získání titulu Právník roku 2022 v kategorii Správní právo v rámci prestižní celojustiční soutěže pořádané již 17. rokem Českou advokátní komorou a epravo.cz, a.s.

To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena sv. Yva pro právníky.

Mgr. Tomáš Machurek se již od absolvování Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze v roce 1993 věnuje advokacii. V roce 2008 založil s dalšími 3 advokáty MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, která si od té doby vydobyla pozici špičky mezi advokátními kancelářemi zejména v oblasti veřejného investování. V letech 2020, 2018, 20152014 získala MT Legal nejvyšší ocenění „Právnická firma roku pro oblast veřejných zakázek“; pravidelně se umisťuje rovněž mezi nejlépe hodnocenými kancelářemi pro oblast IT/ICT.

Právu veřejných zakázek se Mgr. Tomáš Machurek věnuje již od roku 1995. Aktivně se podílel na řadě významných projektů, zejména pokud jde o oblast investiční výstavby, informační technologie, zdravotnictví a dodávky zařízení.

V oblasti legislativy stojí za zmínku jeho významný podíl při zpracování návrhu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rovněž se velmi aktivně zapojil do přípravy a projednání stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek. Své legislativní aktivity i dosavadní zkušenosti promítnul jako jeden z hlavních spoluautorů do komentáře, a to nejprve do komentáře k předchozímu zákonu o veřejných zakázkách vydanému v nakladatelství ASPI v roce 2006 a zejména pak do nejrozsáhlejšího komentáře k aktuálně platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek vydaného v nakladatelství C. H. Beck v edici Velké komentáře.

Je dlouholetým členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek, členem Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí a členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Od roku 2006 je jedním ze zakládajících členů Asociace pro veřejné zakázky, která má již více než 100 členů; od počátku do dnešních dnů je i opakovaně zvoleným předsedou Výkonného výboru této Asociace.

V rámci své specializace v oblasti veřejného zadávání desítky let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikoval celou řadu odborných statí.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej