23. 11. 2022

Konference na téma Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2022

Ve dnech 14. až 16. září 2022 probíhala v Brně konference na téma Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2022. V právní sekci byl jedním z přednášejících partner MT Legal, Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

Podtématem Kulatého stolu k zadávání veřejných zakázek bylo „Jak zadat veřejnou zakázku, aby hlavním hodnoticím kritériem byla kvalita a ne cena“. Prostor byl tedy věnován přípravě zakázky, podkladům k zadávacímu řízení, přípravě zadávací dokumentace, samotnému zadávacímu řízení, realizaci veřejné zakázky a v neposlední řadě rozhodovací praxi finančních úřadů a finančního ředitelství, ÚOHS, soudnímu přezkumu až po rozhodovací praxi NSS ČR.

Jednotliví účastníci diskutovali o těchto tématech zejména z jejich praxe a pohledu.

https://www.konference-kp.cz/program

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej