5. 1. 2024

Okresní správa sociálního zabezpečení se změnila na územní správu sociálního zabezpečení

  • V této souvislosti dochází také ke změně v ZZVZ. Doklad, kterým se prokazuje základní způsobilost v zadávacích řízeních, se nazývá „potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení“ (§ 75 ZZVZ).
  • Tato organizační změna nemá dopady na obsah potvrzení, není tudíž důvod, aby zadavatelé v dříve zahájených zadávacích řízeních odmítali přijmout potvrzení z územní správy sociálního zabezpečení.
  • Pro zadávací řízení zahájená v roce 2024 lze zadavatelům doporučit adekvátní úpravu znění zadávacích dokumentací.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej