26. 6. 2024

Konference Asociace pro veřejné zakázky a příspěvky MT Legal

Na červnové konferenci AVZ prezentovali naši kolegové Petr Novotný a Lenka Lelitovská svůj příspěvek „Chyby a omyly při elektronickém podepisování“ a vystoupil také kolega Pavel Herman, který se věnoval tématu „Novela zákoníku práce 2024: Změna ručení za mzdy“.

Státní správa i soukromý sektor se čím dál tím více digitalizují. A s tím roste i poptávka po tom, jak elektronické podpisy správně a bezpečně používat. 

Přednáška o elektronických podpisech se proto zaměřila na základy elektronického právního jednání při zadávání veřejných zakázek včetně využívání elektronických podpisů.

Neméně významný byl i příspěvek k novelizaci zákoníku práce, který zazněl z úst Pavla Hermana. Novelizace, která vstoupila v platnost 1. ledna 2024, přinesla nové povinnosti pro dodavatele ve stavebnictví, které mohou mít dopad i do zadávání veřejných zakázek.

Děkujeme za příležitost na konferenci vystupovat a budeme se těšit na další spolupráci.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej