Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování

Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování

Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování   ​ Veřejná podpora je primárně regulována na komunitární úrovni, přičemž základem je úprava čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. V rámci detailní úpravy pravidel veřejné podpory je pak výrazně...
Je možné, aby pravomocně odsouzená právnická osoba splnila v zadávacím řízení základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů?

Je možné, aby pravomocně odsouzená právnická osoba splnila v zadávacím řízení základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů?

Je možné, aby pravomocně odsouzená právnická osoba splnila v zadávacím řízení základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů? Trestní odpovědnost právnických osob zavedl zákon...
Možnost výpovědi smlouvy o nájmu „bez uvedení důvodů“

Možnost výpovědi smlouvy o nájmu „bez uvedení důvodů“

Možnost výpovědi smlouvy o nájmu „bez uvedení důvodů“ (k § 2229 a § 2231 OZ) Výpověď jakožto jeden ze způsobů zániku závazků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) je v OZ upravena na mnoha...

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách Zákonodárce v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) diskreční pravomoc, aby po zvážení všech...