Náhradní mateřství z pohledu občanského práva

Náhradní mateřství z pohledu občanského práva

Náhradní mateřství z pohledu občanského práva V posledních letech můžeme, nejen na území České republiky, sledovat nárůst normalizace náhradního mateřství. Jako náhradní mateřství je označován proces, kdy žena podstoupí asistovanou reprodukci, těhotenství a porod...
Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace

Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace

Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace Sleva z ceny se může jevit jako efektivní nástroj k zajištění plnění smluvních povinností či vypořádání nároků ze smluv. Je třeba rozlišit, zda je sleva z ceny smluvní pokutou, či zda má být nárokem z vadného...
Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných...