Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace

Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace

Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace Sleva z ceny se může jevit jako efektivní nástroj k zajištění plnění smluvních povinností či vypořádání nároků ze smluv. Je třeba rozlišit, zda je sleva z ceny smluvní pokutou, či zda má být nárokem z vadného...
Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných...
PF 2021

PF 2021

PF 2021 Vážení klienti, děkujeme velice za spolupráci v letošním roce, přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 2021 ve všech oblastech jen to nejlepší!...
Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021 V minulém roce jsem publikovala dva články[1] reagující na relativně novou právní úpravu dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění...