advokátní koncipient

turner@mt-legal.com

Mgr. Lukáš Turner

  • Lukáš je absolventem Fakulty právnické Západočeské Univerzity v Plzni;
  • během studia získával zkušenosti v oblasti pomoci obětem trestných činů;
  • před nástupem do MT Legal pracoval jako asistent soudce na opatrovnickém úseku, kde získal zkušenosti z oblasti rodinného práva;
  • Lukáš ovládá anglický jazyk.