Některé problematické aspekty zadávací lhůty

Některé problematické aspekty zadávací lhůty

Některé problematické aspekty zadávací lhůty ​ Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta dle stávající právní úpravy s sebou přináší několik problematických aspektů, některým z nich se...
Přímý účinek zadávacích směrnic

Přímý účinek zadávacích směrnic

Přímý účinek zadávacích směrnic Obecně o směrnicích platí, že jsou: „závazné pro každý stát, kterému jsou určeny, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům“[1] Z této definice je...
10 otázek pro … Milana Šebestu

10 otázek pro … Milana Šebestu

10 otázek pro … Milana Šebestu Mgr. Milan Šebesta, LL.M se již od ukončení studia zaměřil na veřejné investování, právo ICT a právo z oblasti energetiky. Po působení v koncernu E.ON a jiné advokátní kanceláři je od roku 2008 společníkem...
Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby  2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

​ Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení V prvním díle článku jsme se zabývali obecně pojmem nepříznivých klimatických podmínek...