Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek Institut předsmluvní odpovědnosti je v českém právním řádu zakotven od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jakkoliv byl již...