Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace

Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace

Sleva z ceny a její (ne?)možná moderace Sleva z ceny se může jevit jako efektivní nástroj k zajištění plnění smluvních povinností či vypořádání nároků ze smluv. Je třeba rozlišit, zda je sleva z ceny smluvní pokutou, či zda má být nárokem z vadného...
Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021 V minulém roce jsem publikovala dva články[1] reagující na relativně novou právní úpravu dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění...