Nové informační povinnosti zadavatele podle novely ZZVZ

Nové informační povinnosti zadavatele podle novely ZZVZ

Nové informační povinnosti zadavatele podle novely ZZVZ ​ Dlouho očekávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“), nabyla účinnosti dne 16.7.2023 (zákon č. 166/2023...
Elektronická aukce ve veřejných zakázkách

Elektronická aukce ve veřejných zakázkách

Elektronická aukce ve veřejných zakázkách ​ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), umožňuje zadavatelům využití speciálního procesu získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterým je...