Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ ​ Obecně platí, že zadávací řízení může být zrušeno pouze ze zákonem stanovených důvodů. Zrušení, jakožto jeden ze způsobů ukončení zadávacích řízení je primárně upraveno v § 127 a 128 zákona č. 134/2016 Sb.,...
Spravedlivý důvod v kontextu předsmluvní odpovědnosti

Spravedlivý důvod v kontextu předsmluvní odpovědnosti

Spravedlivý důvod v kontextu předsmluvní odpovědnosti ​ Dojde-li k ukončení jednání o smlouvě ve chvíli, kdy bylo její uzavření vysoce pravděpodobné, může spravedlivý důvod sehrát klíčovou roli při uplatňování nároku na náhradu škody. Právní úprava...
Projekt v oblasti obnovitelné energie

Projekt v oblasti obnovitelné energie

Projekt v oblasti obnovitelné energie S hrdostí oznamujeme, že tým MTL vedený Milanem Šebestou a Honzou Surým poskytl zadavateli (SAKO Brno SOLAR a.s.) právní pomoc při zadávání jednoho z nejvýznamnějších celorepublikových projektů v oblasti...
Domov pro Seniory Nopova

Domov pro Seniory Nopova

Další úspěšná transakce v oblasti PPP dokončena! MT Legal (Milan Šebesta, Martin Látal) v úzkém týmu se specialisty z Newton business development (Michal Tesař, Miroslava Starečková) úspěšně dokončili přípravnou část PPP projektu pro statutární město Brno –...
Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování

Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování

Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování   ​ Veřejná podpora je primárně regulována na komunitární úrovni, přičemž základem je úprava čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. V rámci detailní úpravy pravidel veřejné podpory je pak výrazně...