Všechny odborné články

Posun v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při posuzování nepředložení originálu záruční listiny bankovní záruky jako důvodu pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Posun v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při posuzování nepředložení originálu záruční listiny bankovní záruky jako důvodu pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení ​Nepředložení originálu záruční listiny bankovní záruky v nabídce již za...

K některým závěrům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

K některým závěrům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžek § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ​Úvod Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), je nadále předmětem odborných debat. Názory na to,...

Kdy lze zahájit nové zadávací řízení po zrušení zadávacího řízení, v němž není žádný účastník?

Kdy lze zahájit nové zadávací řízení po zrušení zadávacího řízení, v němž není žádný účastník? ​Tématem tohoto článku je otázka, kdy lze nejdříve zahájit nové zadávací řízení s obdobným předmětem poté, co bylo původní zadávací řízení zrušeno již v úvodní fázi, tedy...

K některým otázkám vztahujícím se k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži

K některým otázkám vztahujícím se k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži ​Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži upravuje ust. § 21 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení...

Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi (například při převodu nebo pachtu závodu) znamenat?

Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi (například při převodu nebo pachtu závodu) znamenat?V českém právním řádu existuje (stejně jako v jiných členských státech Evropské unie) právní úprava, která reguluje...

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej