27. 4. 2022

Slavnostní křest 2. vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 25. dubna 2022 proběhl v nových prostorách advokátní kanceláře MT Legal v Brně slavnostní křest druhého vydání Velkého komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek, které vydalo nakladatelství C. H. Beck.

Křest proběhl za přímé účasti partnerů advokátní kanceláře a dalších pozvaných hostů, mezi nimiž byla rovněž primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Druhé vydání komentáře k zákonu o veřejných zakázkách zohledňuje zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, jakož i novou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikaturu soudů, která zákonnou úpravu kontinuálně dotváří a představuje podstatnou praktickou osu výkladu jednotlivých zákonných ustanovení. Dílo reflektuje dále současné výklady zákona a zohledňuje všechny dosavadní novely schválené do konce roku 2021.

Zkušený autorský kolektiv tvoří partneři a další právníci advokátní kanceláře MT Legal poskytující právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek jak zadavatelům, tak i dodavatelům. V rámci své přednáškové činnosti a účasti v řadě odborných a profesních uskupení se do jisté míry podílejí i na tvorbě či výkladu právní úpravy v oblasti veřejného zadávání.

Komentář můžete zakoupit v e-shopu nakladatelství C. H. BECK.

Na fotografii zleva: Petr Novotný, Milan Šebesta, Radka Vladyková, Petr Mlsna, Markéta Vaňková, Tomáš Machurek a David Dvořák

Na fotografii zleva: Milan Šebesta, David Dvořák, Tomáš Machurek a Petr Novotný

Slavnostní křest 2. vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej