Mgr. Milan Friedrich

advokátní koncipient friedrich@mt-legal.com zpět Mgr. Milan Friedrich Milan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy; Během svého studia rovněž absolvoval jednosemestrální pobyt na Shepard Broad College of Law na Nova Southeastern University na Floridě...

Mgr. Eva Burdová

advokátní koncipient burdova@mt-legal.com zpět Mgr. Eva Burdová Eva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Před nástupem do advokátní kanceláře MT Legal působila jako asistentka soudce na civilním úseku se zaměřením na...

Mgr. Zuzana Profousová

advokátní koncipient profousova@mt-legal.com zpět Mgr. Zuzana Profousová Zuzana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Působila na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády; Zabývala se...

Mgr. Lenka Lelitovská

advokátní koncipient lelitovska@mt-legal.com zpět Mgr. Lenka Lelitovská Lenka je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Cenné zkušenosti Lenka získala během svého předchozího působení na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, na...

Mgr. Jana Váňová

advokátní koncipient vanova@mt-legal.com zpět Mgr. Jana Váňová Jana je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a absolventkou Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze; Již během studia začala působit...