Mgr. Hana Randýsková

advokátní koncipient randyskova@mt-legal.com zpět Mgr. Hana Randýsková Hana je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy; Již během studií pracovala Hana jako paralegal v jedné z významných advokátních kanceláří v Praze, ve které se od roku 2017 věnovala...

Mgr. Jan Galář

advokátní koncipient galar@mt-legal.com zpět Mgr. Jan Galář Jan je absolventem Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci; Před nástupem do advokátní kanceláře MT Legal působil tři roky na Regionální radě soudržnosti Moravskoslezsko nejprve jako...

Mgr. Milan Friedrich

advokátní koncipient friedrich@mt-legal.com zpět Mgr. Milan Friedrich Milan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy; Během svého studia rovněž absolvoval jednosemestrální pobyt na Shepard Broad College of Law na Nova Southeastern University na Floridě...

Mgr. Eva Burdová

advokátní koncipient burdova@mt-legal.com zpět Mgr. Eva Burdová Eva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Před nástupem do advokátní kanceláře MT Legal působila jako asistentka soudce na civilním úseku se zaměřením na...

Mgr. Zuzana Profousová

advokátní koncipient profousova@mt-legal.com zpět Mgr. Zuzana Profousová Zuzana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Působila na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády; Zabývala se...