Mgr. Adéla Bilová

advokátka bilova@mt-legal.com zpět Mgr. Adéla Bilová Adéla je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; V průběhu studia absolvovala stáže na státním zastupitelství nebo na ministerstvu spravedlnosti na mezinárodním odboru trestním; Po ukončení...

Mgr. Martin Fišer

advokát fiser@mt-legal.com zpět Mgr. Martin Fišer Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity; Specializuje se na právo veřejného investování, smluvní právo a právo ICT; První zkušenosti získal na Regionální radě soudržnosti Moravskoslezsko, kde...
Mgr. Lenka Gavendová

Mgr. Lenka Gavendová

advokátka gavendova@mt-legal.com zpět Mgr. Lenka Gavendová Lenka je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Již během studia působila v advokacii na pozici právní asistent; Během studia Lenka absolvovala také zahraniční studijní pobyt na...

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

advokát dvorak@mt-legal.com zpět Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. David je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; V roce 2011 ukončil úspěšně postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného...

JUDr. Roman Buzek

advokát buzek@mt-legal.com zpět JUDr. Roman Buzek Roman je absolventem Univerzity Karlovy; Právník s dlouholetou praxí v justici, ve státní správě v resortu zdravotnictví, v komerční sféře a poté v advokacii; Působil v komisi...