Mgr. Adéla Bilová

advokátka bilova@mt-legal.com zpět Mgr. Adéla Bilová Adéla je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; V průběhu studia absolvovala stáže na státním zastupitelství nebo na ministerstvu spravedlnosti na mezinárodním odboru trestním; Po ukončení...

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

advokát dvorak@mt-legal.com zpět Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. David je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; V roce 2011 ukončil úspěšně postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného...

JUDr. Roman Buzek

advokát buzek@mt-legal.com zpět JUDr. Roman Buzek Roman je absolventem Univerzity Karlovy; Právník s dlouholetou praxí v justici, ve státní správě v resortu zdravotnictví, v komerční sféře a poté v advokacii; Působil v komisi...

Mgr. Iva Wenzel

advokát wenzel@mt-legal.com zpět Mgr. Iva Wenzel Iva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Po ukončení magisterského studia působila jako podnikový právník v České exportní bance, a.s., ve které se věnovala právní podpoře...

Mgr. Michaela Machálková

advokátka machalkova@mt-legal.com zpět Mgr. Michaela Machálková Michaela je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, kde zajišťovala komplexní právní...