JUDr. Roman Buzek

advokát buzek@mt-legal.com zpět JUDr. Roman Buzek Roman je absolventem Univerzity Karlovy; Právník s dlouholetou praxí v justici, ve státní správě v resortu zdravotnictví, v komerční sféře a poté v advokacii; Působil v komisi...

Mgr. Martin Látal

advokát latal@mt-legal.com zpět Mgr. Martin Látal Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Po ukončení studia v roce 2007 působil na pozici advokátního koncipienta ve středně velké advokátní kanceláři se zaměřením na generální...

Mgr. David Mareš, Ph.D.

advokát mares@mt-legal.com zpět Mgr. David Mareš, Ph.D. David je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení magisterského studia působil jako podnikový právník ve společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., ve které se...