JUDr. Roman Buzek

advokát buzek@mt-legal.com zpět JUDr. Roman Buzek Roman je absolventem Univerzity Karlovy; Právník s dlouholetou praxí v justici, ve státní správě v resortu zdravotnictví, v komerční sféře a poté v advokacii; Působil v komisi...

Mgr. Iva Wenzel

advokát wenzel@mt-legal.com zpět Mgr. Iva Wenzel Iva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Po ukončení magisterského studia působila jako podnikový právník v České exportní bance, a.s., ve které se věnovala právní podpoře...

Mgr. Martin Látal

advokát latal@mt-legal.com zpět Mgr. Martin Látal Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Po ukončení studia v roce 2007 působil na pozici advokátního koncipienta ve středně velké advokátní kanceláři se zaměřením na generální...

Mgr. David Mareš, Ph.D.

advokát mares@mt-legal.com zpět Mgr. David Mareš, Ph.D. David je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení magisterského studia působil jako podnikový právník ve společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., ve které se...

Mgr. Kateřina Hudec

advokátka hudec@mt-legal.com ZPĚT Mgr. Kateřina Hudec Kateřina je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Již během studia začala působit v advokacii v rámci odborné praxe v advokátních kancelářích na pozici právní asistent;...