advokátní koncipient

hojna@mt-legal.com

Mgr. Pavlína Hojná

    • Pavlína je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
    • Během studia působila nejprve ve Sdružení obrany spotřebitelů, jako poradce. Následně začala působit v advokacii v rámci odborné praxe v advokátní kanceláři MT Legal na pozici právní asistent;
    • Nyní se v MT Legal specializuje na oblast veřejného investování, občanského práva, obchodního práva a práva životního prostředí;
    • Mezi její největší záliby patří hra na kytaru a zpěv;
    • Pavlína ovládá anglický jazyk a pasivně i jazyk německý.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com