Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

  • Zakládající člen MT Legal;
  • Specializuje se na oblast práva veřejného investování, zejména ve vazbě na právo ICT, právo stavební, oblast energetiky a čerpání z fondů EU;
  • Byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu;
  • Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře a jeho druhého aktualizovaného vydání vydaného v dubnu 2022;
  • Kromě přímého spoluautorství zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je rovněž spoluautorem Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj a rozsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách;
  • Je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006);
  • V roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);
  • Je držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů;
  • V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší a publikuje v odborném tisku.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com