Mgr. Martin Látal

  • Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

  • Po ukončení studia v roce 2007 působil na pozici advokátního koncipienta ve středně velké advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi;

  • Zkušenosti s právem veřejných zakázek získal během následného dvouletého působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

  • Po odchodu ze státní správy nabyté znalosti zúročil a prohloubil v rámci svého působení v advokátní kanceláři MT Legal, nejprve jako koncipient a po úspěšném složení advokátních zkoušek jako advokát;

  • Martin se v rámci své advokátní praxe věnuje právu veřejného investování, veřejné podpoře, oblasti dotací a energetice;

  • Martin hovoří anglicky.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com
Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com
Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com