Mgr. Martin Fišer

  • Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity;
  • Specializuje se na právo veřejného investování, smluvní právo a právo ICT;
  • První zkušenosti získal na Regionální radě soudržnosti Moravskoslezsko, kde působil jako právník a specialista pro oblast veřejných zakázek;
  • Od roku 2016 působí v advokacii, kde se kromě práva veřejných zakázek a smluvního práva zabývá právem ICT, zejména v souvislosti s implementacemi ICT systémů do infrastruktury veřejných zadavatelů;
  • V rámci své specializace publikuje v odborném tisku;
  • Martin ovládá anglický jazyk.
Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com
Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com
Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com