Mgr. Lenka Gavendová

  • Lenka je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
  • Již během studia působila v advokacii na pozici právní asistent;
  • Během studia Lenka absolvovala také zahraniční studijní pobyt na univerzitě ve španělském Madridu;
  • Po absolvování Právnické fakulty v roce 2016 nastoupila na pozici advokátní koncipientky do jedné z českých advokátních kanceláří, kde se věnovala především oblasti soukromého práva se zaměřením na občanské právo, právo obchodních korporací, nemovitostní a pracovní právo, částečně se věnovala také právu správnímu;
  • Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek Lenka navázala na své dosavadní zkušenosti v advokátní kanceláři MT Legal a nadále se zaměřuje zejména na občanskoprávní problematiku, obchodní korporace a právo veřejných zakázek;
  • Hovoří anglicky, na komunikační úrovni ovládá také španělštinu.
Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com
Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com
Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com