Mgr. Kateřina Hudec

  • Kateřina je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
  • Již během studia začala působit v advokacii v rámci odborné praxe v advokátních kancelářích na pozici právní asistent;
  • Během studia Kateřina také absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v La Rochelle ve Francii;
  • Po absolvování Právnické fakulty v roce 2015 nastoupila na pozici advokátní koncipientky do menší advokátní kanceláře, která vykonává generální advokátní praxi;
  • V této advokátní kanceláři se věnovala především oblasti soukromého práva se zaměřením na vymáhání pohledávek, závazkové právo, právo obchodních korporací a částečně také právo veřejných zakázek;
  • V advokátní kanceláři MT Legal Kateřina navázala na své dosavadní koncipientské zkušenosti, úspěšně absolvovala advokátní zkoušky a nadále se zaměřuje na občanské právo se zaměřením na závazkové vztahy a spornou agendu, obchodní korporace a veřejné investování;
  • Kateřina hovoří anglicky a pasivně francouzsky.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com