advokátní koncipient

klodwig@mt-legal.com

Mgr. Jakub Klodwig

 • Jakub je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti působí jako externí doktorand na Ústavu práva a technologií;
 • Již během studia Jakub pracoval jako Paralegal v jedné z největších českých advokátních kanceláří, kde se věnoval zejména právu ICT a implementaci GDPR;
 • Ještě před dokončením magisterského studia byl také součástí pracovní skupiny na výzkumném projektu CRP-GDPR, jejímž výstupem byla Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v České republice;
 • V roce 2020 se Jakub v rámci stipendijního programu zúčastnil výzkumné stáže v Interdisciplinary Center (IDC) Herzlyia v Izraeli;
 • V advokátní kanceláři MT Legal Jakub působil nejprve jako právní asistent a od července 2019 jako advokátní koncipient;
 • V současnosti také působí na výzkumném projektu Centra excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur;
 • Ve volném čase se Jakub věnuje lektorské a publikační činnosti;
 • Jakub přednesl své příspěvky například na půdě Akademie věd či mezinárodních konferencí MyData a Cyberspace;
 • Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří například Praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů, který Jakub publikoval spolu s týmem PwC;
 • Jakub se v MT Legal zabývá zejména oblastí ICT se zaměřením na kyberbezpečnost, ochranu osobních údajů a svobodným přístupem k informacím;
 • Jakub ovládá anglický jazyk a pasivně i jazyk německý.
Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com
Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com
Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com