Mgr. Iva Wenzel

  • Iva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
  • Po ukončení magisterského studia působila jako podnikový právník v České exportní bance, a.s., ve které se věnovala právní podpoře projektového financování, ať již přímým poskytováním úvěrů, tak i jiných bankovních produktů (bankovní záruky), právní podpoře obchodů s cennými papíry a stejně tak běžné operativě obchodní společnosti;
  • Poté působila v advokacii, kde se jak na pozici advokátní koncipientky, posléze na pozici advokátky a partnerky, specializovala převážně na právo obchodní, ať již v oblasti smluvní, korporátní či transakční, a dále i na právo autorské, právo informačních technologií a právo ochrany práv duševního vlastnictví;
  • Následně dlouhou dobu vedla právní tým společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. v Plzni, a věnovala se právu obchodnímu zejména v segmentu mezinárodního obchodu a přípravě smluv pro dodávky investičních celků, ať již z pohledu dodavatelského či odběratelského, jakož i právu korporátnímu, občanskému, autorskému a pracovnímu či vymáhání pohledávek;
  • V MT Legal se Iva specializuje na obchodní právo se zaměřením na obchodní korporace a závazkové vztahy, ICT, právo duševního vlastnictví a compliance;
  • Kromě češtiny a slovenštiny poskytuje Iva právní služby v angličtině a němčině, na základní komunikační úrovni ovládá i jazyk ruský.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com