advokátní koncipient

havelkova@mt-legal.com

Mgr. Ing. Lenka Havelková

  • Lenka je absolventkou Vysoké školy ekonomické, fakulty mezinárodních vztahů, zároveň vystudovala i vedlejší specializaci „Manažerská sociologie a psychologie“;
  • Lenka následně absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze;
  • Od roku 2015 působí v advokacii, kde se jak na pozici paralegal, posléze na pozici advokátní koncipientky, věnovala především oblasti soukromého práva se zaměřením na občanské právo, právo obchodních korporací, závazkové právo, právo nemovitostí, částečně se věnovala právu rodinnému, právu trestnímu a právu autorskému;
  • V MT Legal se Lenka specializuje na závazkové vztahy, právo k nemovitostem, obchodní právo a sporovou agendu;
  • Lenka ovládá na komunikační úrovni anglický jazyk, pasivně pak německý jazyk.