právní podpora

borosova@mt-legal.com

Mgr. Hana Borošová

  • Hana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

  • V letech 2009 až 2013 působila na Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru práva veřejných zakázek a koncesí, nejprve jako odborný referent, později jako vedoucí oddělení;

  • Teoretické znalosti zákona o veřejných zakázkách uplatňovala při tvorbě stanovisek k problematice veřejného zadávání, ex ante i ex post kontrole zadávacích podmínek, administraci zadávacích řízení a v neposlední řadě při přednáškové činnosti;

  • V MT Legal se Hana věnuje zejména oblasti veřejného investování;

  • Hana hovoří anglicky.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com
Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com
Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com