JUDr. Roman Buzek

  • Roman je absolventem Univerzity Karlovy;
  • Právník s dlouholetou praxí v justici, ve státní správě v resortu zdravotnictví, v komerční sféře a poté v advokacii;
  • Působil v komisi Legislativní Rady vlády ČR pro právo pracovní, zdravotnické a sociálního zabezpečení a jako konzultant MZ ČR a Parlamentu ČR pro zdravotnickou legislativu;
  • Mezi hlavní oblasti specializace Romana patří občanské právo, obchodní korporace, pracovní právo, správní právo, zdravotnické právo a veřejná správa;
  • Roman hovoří anglicky a zajímá se o ruský jazyk.
Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com
Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com
Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com