JUDr. Martin Kusák

  • Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;

  • Před svým příchodem do MT Legal pracoval jako právník v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha, kde se věnoval všeobecné právní praxi, zejména se zaměřením na závazkové právo, veřejné zakázky a zdravotnické právo;

  • Martin v minulosti působil také v Parlamentním institutu, na Úřadu vlády ČR a Ministerstvu životního prostředí, kde získal zkušenosti mimo jiné v oblastech tvorby legislativních návrhů, práva životního prostředí, ústavního práva a práva Evropské unie;

  • V advokátní kanceláři MT Legal se věnuje především oblasti veřejného investování, dále pak oblasti občanského práva (závazkové vztahy smluvní i odpovědnostní), právních vztahů k nemovitostem, zdravotnického práva a práva EU a práva životního prostředí;

  • Martin ovládá anglický jazyk.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com