11. 1. 2021

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který na svém jednání dne 21. 12. 2020 schválili zástupci vlády a který byl dne 5. 1. 2021 zaevidován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, přinese zásadní změny v právní úpravě pořizování silničních vozidel zadavateli veřejných zakázek a v právní úpravě pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících státem, kraji a obcemi.

Cílem předloženého návrhu zákona je řádně transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Transpoziční právní úprava musí vstoupit v účinnost nejpozději do 2. srpna 2021. Jedná se o tzv. minimální/čistou transpozici, povinnosti tedy nejsou oproti směrnici žádným způsobem rozšiřovány.

Směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel je v současné době transponovaná v nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to na základě zmocnění v zákoně o zadávání veřejných zakázek. V současné době tato právní úprava vypadá tak, že jsou stanoveny závazné zadávací podmínky, které musí zadavatel stanovit, pokud zadává veřejnou zakázku (podlimitní či nadlimitní) na pořízení silničních vozidel. Tyto závazné zadávací podmínky spočívají ve stanoveném zohledňování energetických a ekologických dopadů provozu pořizovaných silničních vozidel.

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících stanoví povinnosti jiným způsobem – stanoví povinnost dodržení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání nadlimitních veřejných zakázek na pořízení silničních vozidel, nadlimitních veřejných zakázek na vybrané služby poskytované prostřednictvím silničního vozidla a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících (rovněž při překročení určité prahové hodnoty těchto pořizovaných služeb). Tyto podíly budou muset být dosaženy ve stanovených časových obdobích (od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2025 a od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030).

Minimální podíly nízkoemisních vozidel budou následující:

 Od účinnosti zákona do 31. 12. 2025Od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030
Osobní a lehká užitková vozidla29,7 %29,7 %
Nákladní automobily9 %11 %
Autobusy41 %60 %

 

Poloviny z těchto minimálních podílů pro autobusy bude muset být dosaženo prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi.

Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zaevidován jako sněmovní tisk č. 1121. Informace k průběhu legislativního procesu a uvedený sněmovní tisk jsou k nalezení ZDE.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej