23. 2. 2022

Nový komentář k ZZVZ – druhé vydání

V měsíci dubnu 2022 vydá Nakladatelství C. H. Beck druhé vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Autorský tým tvoří partneři a další právníci z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

Aktuální druhé vydání komentáře odráží nejen společné know-how advokátní kanceláře a zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, ale zejména novou soudní judikaturu a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To vše zákonnou úpravu kontinuálně dotváří a tvoří podstatnou osu výkladu jednotlivých zákonných ustanovení. Komentář zahrnuje právní stav do konce roku 2021.

Komentář si můžete již nyní objednat v e-shopu Nakladatelství C. H. Beck, nyní za zvýhodněných cenových podmínek.

Zleva: Tomáš Machurek, Petr Novotný, David Dvořák, Milan Šebesta

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej