Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?)

Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?)

Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?) ​ Jestliže smluvní strana poruší povinnost ze smlouvy, může se povinnosti k náhradě za takové porušení smlouvy zprostit, jestliže prokáže, že na její straně působila překážka splňující požadavky stanovené v § 2913 odst. 2...