14. 6. 2024

Projekt Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. dali opakovaně důvěru naší advokátní kanceláři a pověřili ji administrací zadávacího řízení k realizaci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice.

MT Legal zajišťovala komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a zajišťovala zákonnost celého průběhu jednacího řízení s uveřejněním po dobu 2 let, a to včetně jednání s dodavateli a hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií hodnocení.

Výběru zhotovitele předcházel výběr správce stavby dle smluvních podmínek FIDIC White Book, který rovněž právně a organizačně zajišťovala naše kancelář.

Hlavní body projektu:

🔸 Hodnota projektu: více 2,8 miliardy Kč bez DPH

🔸 Doba pro dokončení díla vybraným zhotovitelem: 32 měsíců

🔸 Rozsah prací zhotovitele: Výstavba nové kalové linky v areálu Čistírny odpadních vod Brno-Modřice. Tento projekt zahrnuje technologickou a stavební část. Je realizován dle mezinárodního standardu FIDIC Red Book.

🔸 Role MT Legal: Naše kancelář poskytovala právní služby ve všech fázích výběru zhotovitele, včetně přípravy zadávací a smluvní dokumentace, administrace jednacího řízení s uveřejněním a souvisejícího právního poradenství při výběru zhotovitele.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej