CZ | EN
|

News

2018-2-16
News - more
2017-11-6 - Law Firm of the Year
This year it was the tenth year of the "Law Firm of the Year" ranking organized by EPRAVO.CZ company, and was under the patronage of the Czech Minister of Justice JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. and ... News - more
2017-11-5 - The Association of Secretaries of Municipal Authorities in Czech Republic
We have participated in the autumn national conference of the Association of Secretaries of Municipal Authorities in Czech Republic, held in Litomysl from 5 to 7 November 2017. Not only problematic of ... News - more
2017-5-9 - Nový Komentář k ZZVZ pokřtěn!
Dne 9. května 2017 proběhl v nových prostorách advokátní kanceláře MT Legal v Praze na Vinohradech slavnostní křest komentáře k novému ... News - more
2017-4-24 - New commentary on the new law on public procurement
C. H. Beck Publishing in the month of April 2017 published a commentary on the new law on public procurement. A broad creative team consists of partners and other lawyers from MT Legal s.r.o. ... News - more
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Our offices

BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
Tel.: +420 542 210 351
... Map
PRAHA
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Tel.: +420 222 866 555
Fax: +420 222 866 546
... Map
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 629 503
... Map

References

City of Brno
City of Brno
www.brno.cz
City of Ostrava
City of Ostrava
www.ostrava.cz
CROY s.r.o.
CROY s.r.o.
www.croy.cz
General Health Insurance Company of the Czech Republic
General Health Insurance Company of the Czech Republic
www.vzp.cz
Liberec Region Authority
Liberec Region Authority
www.kraj-lbc.cz
Moravia-Silesia Region Authority
Moravia-Silesia Region Authority
www.kr-moravskoslezsky.cz
MOTT MACDONALD Praha
MOTT MACDONALD Praha
www.mottmac.cz
Office of the Regional Council of the Southeast Cohesion Region
Office of the Regional Council of the Southeast Cohesion Region
www.jihovychod.cz
OHL ZS
Severočeská vodárenská společnost
Severočeská vodárenská společnost
www.svs.cz
SPP – distribúcia
SPP – distribúcia
www.spp-distribucia.sk
State Securities Printing House
State Securities Printing House
www.stc.cz
Swietelsky stavebni
Swietelsky stavebni
www.swietelsky.cz
Technical networks Brno
Technical networks Brno
www.tsb.cz
Brno university of technology - www.vutbr.cz
Capital City of Prague - www.praha.eu
CESNET - www.cesnet.cz
Ministerstvo pro mistni rozvoj - www.mmr.cz
Ministry of labour and social affairs - www.mpsv.cz
Ministry of the interior - www.mvcr.cz
Prazska teplarenska - www.ptas.cz
Statni fond rozvoje bydleni - www.sfrb.cz
Zemsky archiv v Opave - www.archives.cz