CZ | EN
|
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Novinky a aktuality

7.4.2020
Vedení advokátní kanceláře MT Legal schválilo poskytnutí finančního daru ve výši téměř 200.000,- Kč. Dar je určen na prevenci ... Více
25.3.2020 - Sdělení Klientům MT Legal
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že i v období nouzového stavu v ČR je provoz naší advokátní kanceláře ... Více
25.3.2020 - MT Legal u zrodu projektu Právo v roušce
Advokátní kancelář MT Legal patří mezi dvanáct advokátů a advokátních kanceláří z ČR, které stály u zrodu unikátního ... Více
2.1.2020 - Mezinárodní ocenění člena týmu MT Legal v oblasti e-commerce
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát MT Legal, byl zvolen právníkem roku v České republice v kategorii e-commerce. Ocenění bylo uděleno prestižním magazínem ... Více
29.11.2019 - Nové finanční limity platné od 1. 1. 2020
  Více

Kanceláře MT Legal

BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
tel.: +420 542 210 351
... mapa
PRAHA
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 Vinohrady
tel.: +420 222 866 555
fax: +420 222 866 546
... mapa
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503
... mapa

Odborné články

29.8.2019 - Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Ondřeje Ondryáše "Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně"

19.7.2019 - Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl druhý
Autor: Mgr. Zuzana Profousová

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Zuzany Profousové "Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl druhý"

9.7.2019 - Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl první
Autor: Mgr. Zuzana Profousová

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Zuzany Profousové "Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl první"

28.6.2019 - Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách
Autor: Mgr. Lenka Lelitovská

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Lenky Lelitovské "Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách"

23.5.2019 - Jak je důležité býti v SKD
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Ondryáše "Jak je důležité býti v SKD"

13.5.2019 - Zamyšlení nad judikaturou k náhradě nákladů právního zastoupení statutárních měst aneb skutečně jde o náklady vždy neúčelné?
Autor: Mgr. Kateřina Mikulajová
2.5.2019 - Jak postupovat při uzavírání manažerských smluv se členy statutárních orgánů obchodních společností dle právní úpravy a judikatury roku 2019?
29.4.2019 - Neúčinnost právního jednání pro účely insolvenčního řízení
Autor: JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Romana Buzka "Neúčinnost právního jednání pro účely insolvenčního řízení"

29.3.2019 - Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnosti její autorizované konverze
Autor: Mgr. Eva Nováková
20.3.2019 - Limity povinnosti zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ZZVZ
Autor: Mgr. Jan Galář

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Jana Galáře "Limity povinnosti zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ZZVZ."

4.12.2018 - K odpovědnosti administrátora veřejné zakázky
Autor: Mgr. Martin Látal

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Martina Látala "K odpovědnosti administrátora veřejné zakázky."

9.11.2018 - K některým problematickým otázkám institutu jistoty podle ZZVZ
Autor: Mgr. Jan Galář

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Jana Galáře "K některým problematickým otázkám institutu jistoty podle ZZVZ"

24.10.2018 - Možnosti nákupu navazující na plnění dle ZZVZ
Autor: Mgr. Ing. Eva Slováková

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Evy Crhákové "Možnosti nákupu navazující na plnění dle ZZVZ."

23.10.2018 - Nápravné opatření Zrušení rozhodnutí o námitkách
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D. "Nápravné opatření Zrušení rozhodnutí o námitkách."

22.10.2018 - Vybrané otázky aplikace GDPR ve školách
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Jakuba Jeřábka "Posouzení vybraných otázek aplikace GDPR ve školách, školských a předskolních zařízeních."

19.10.2018 - Krátce k problematice vendor lock-in
Autor: Mgr. Martin Látal

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Martina Látala "Krátce k problematice vendor lock-in."

31.7.2018 - Běh zadávací lhůty a její konec
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D., , Mgr. Milan Šebesta , LL.M.

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M., Mgr. Davida Dvořáka, LL.M. a Mgr. Milana Ondryáše "Běh zadávací lhůty a její konec." 

25.7.2018 - Vybrané aspekty el. komunikace ve veřejných zakázkách
Autor: Mgr. Michaela Machálková

Odborný časopis EPRAVO Magazine č. 3/2018 publikoval článek Mgr. Michaely Machálkové "Vybrané aspekty elektronické komunikace ve veřejných zakázkách.

  Aspekty elektrornické komunikace.pdf
14.6.2018 - Pověření dalšího zástupce zaměstnancem jako zákonným zástupcem právnické osoby
Autor: JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Romana Buzka "Poveření dalšího zástupce zaměstancem jako zákonným zástupcem právnické osoby."

 

11.5.2018 - Účast pobočky závodu v zadávacím řízení dle ZZVZ
Autor: , Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Dvořáka, Ph.D. a Mgr. Veroniky Kuklíkové "Účast pobočky závodu v zadávacím řízení dle ZZVZ."

 

7.5.2018 - Vybraný dodavatel
Autor: Mgr. Tomáš Machurek,

Odborný časopis EPRAVO Magazine č. 2/2018 publikoval článek Mgr. Tomáše Machurka a Mgr. Darji Kosmákové "Vybraný dodavatel."

  Vybraný dodavatel.pdf
5.4.2018 - Návrh na zrušení opatření obecné povahy ve světle aktuální judikatury
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Petra Novotného, LL.M. a JUDr. Davida Halbrštáta "Návrh na zrušení opatření obecné povahy ve světle aktuální judikatury."

 

19.3.2018 - Úskalí jednání o předběžných nabídkách
Autor: Mgr. Lenka Lelitovská, Mgr. Tomáš Machurek

Odborný portál EPRAVO.cz uveřejnil článek Mgr. Tomáše Machurka a Mgr. Lenky Lelitovské "Úskalí jednání o předběžných nabídkách."

 

16.2.2018 - Článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D.
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný portál EPRAVO.CZ  uveřejnil článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D "Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich težby?"

  Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich težby.docx
8.12.2017 - Opětovně k požadavku na jednoznačnost dotačních pravidel
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. Martin Látal

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M. a Mgr. Martina Látala "Opětovně k požadavku na jednoznačnost dotačních pravidel.

 

20.11.2017 - Prohlídka místa plnění ve světle ZZVZ
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., Mgr. Michaela Machálková

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek "Prohlídka místa plnění ve světle ZZVZ" Mgr. Michaely Machálkové a JUDr. Petra Novotného, LL.M.

20.10.2017 - Uveřejňování ceny u smluv o úvěru uzavíraných státními fondy podle zákona o registru smluv
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D., JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Romana Buzka "Uveřejňování ceny u smluv o úvěru uzavíraných státními fondy podle zákona o registru smluv."

27.9.2017 - Změny smlouvy bez adekvátního protiplnění
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil odborný článek Mgr. Darji Kosmákové "Změny smlouvy bez adekvátního protiplnění."

13.9.2017 - Nezbytná cesta ve světle aktuální judikatury
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Davida Halbrštáta "Nezbytná cesta ve světle aktuální judikatury."

17.8.2017 - Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuální novelizace
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D., Mgr. Ing. Eva Slováková

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D. a spoluautorky Mgr. Ing. Evy Crhákové "Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuální novelizace."

25.7.2017 - Odborný článek JUDr. Petra Novotného, LL.M. a Mgr. Veroniky Kuklíkové
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Magazín EPRAVO.CZ uveřejnil odborný článek JUDr. Petra Novotného, LL.M. a Mgr. Veroniky Kuklíkové "Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek."

  Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele.PDF
25.4.2017 - Uplatnění nároku ze smluvního předkupního práva k nemovitosti
Autor:

Magazín EPRAVO.CZ uvěřejnil odborný článek JUDr. Jakuba Jeřábka "Uplatnění nároku ze smluvního předkupního práva k nemovitosti."

  Uplatnění nároku ze smluvního předkupního práva k nemovitosti.PDF
20.1.2017 - Odborný komentář a názory Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D.
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Časopis „Veřejné zakázky v praxi“ uveřejnil odborný komentář a názory Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D., k některým aspektům ZZVZ.

  Odborný komentář a názory Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D..PDF
26.9.2016 - Článek JUDr. Romana Buzka
Autor: JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ  uveřejnil článek JUDr. Romana Buzka "Princip nezávislého uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného v praxi státních fondů."

  Článek EPRAVO_Roman Buzek.docx
11.7.2016 - Článek Mgr. Davida Halbrštáta a JUDr. Petra Novotného, LL.M.
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Odborný časopis EPRAVO Magazine 2/2016 publikoval článek Mgr. Davida Halbrštáta a JUDr. Petra Novotného, LL.M., OBRANA PROTI JINÝM SPRÁVNÍM DELIKTŮM PODNIKATELŮ VE SVĚTLE RELEVANTNÍ JUDIKATURY

  epravo.cz_11.7..docx
24.5.2016 - Rozhovor s Mgr. Tomášem Machurkem; článek JUDr. Romana Buzka
Autor: Mgr. Tomáš Machurek, JUDr. Roman Buzek

Odborný portál Tablet EPRAVO.CZ uveřejnil v rubrice „ Na návštěvě  u…..“ rozhovor Mgr. Tomáše Machurka. Současně v tomto vydání publikovalo EPRAVO.CZ také článek JUDr. Romana Buzka „Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z hlediska územní samosprávy“.

  Tablet epravo.cz_24_5.doc
  Tablet epravo.cz_24_5_II.doc
14.3.2016 - „Zřejmě již opravdu poslední novela ZVZ a nové finanční limity“
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný článek „Zřejmě již opravdu poslední novela ZVZ a nové finanční limity“ , Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D., uveřejnil v březnovém vydání odborný časopis „Veřejné zakázky v praxi“

  Zřejmě již opravdu poslední novela ZVZ a nové finanční limity.pdf
13.1.2016 - „Neschválení právního jednání příslušným orgánem obce aneb ignorantia iuris non excusat“
Autor: , Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek „Neschválení právního jednání příslušným orgánem obce aneb ignorantia iuris non excusat“ autorů Mgr. Denisy Guldové a Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D.,

  epravo.cz_13.1..docx
10.1.2016 - Článek JUDr. Ondřeje Kmocha
Autor:

Časopis EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 4/2015 uveřejnil článek  JUDr. Ondřeje Kmocha „IT veřejné zakázky – co zvažovat při aplikaci postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv autorských a dílčí zamyšlení na závěr“

http://www.epravo.cz/top/clanky/it-verejne-zakazky-co-zvazovat-pri-aplikaci-postoupeni-opravneni-k-vykonu-majetkovych-prav-autorskych-a-dilci-zamysleni-na-zaver-99539.html

  MT Legal - EPM 4_2015.pdf
1.1.2016 - Různé pohledy: Paušální cena, účetní období a další...
Autor: Mgr. Jan Galář, Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Časopis Veřejné zakázky v praxi uveřejnil článek Mgr. Davida Dvořáka, LL.M.,Ph.D. a Mgr. Jana Galáře "Různé pohledy: Paušální cena, účetní období a další..."

  Různé pohledy_Paušální cena, účetní období a další....PDF
16.12.2015 - Článek JUDr. Petra Novotného, LL.M., JUDr. Jakuba Jeřábka
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Petra Novotného, LL.M., JUDr. Jakuba Jeřábka   Předávání osobních údajů z EU do USA ve světle rozsudku SD EU sp. zn. C-362/14 ve věci M. Schrems

http://www.epravo.cz/top/clanky/predavani-osobních-udaju-z-eu-do-usa-ve-svetle-rozsudku-sd-eu-sp-zn-c-36214-ve-veci-m-schrems-99874.html

16.12.2015 - „Zákonné předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace“
Autor: Mgr. Tomáš Machurek,

Odborný článek „Zákonné předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace“ autorů Mgr. Davida Halbrštáta a Mgr. Tomáše Machurka byl uveřejněn na EPRAVO.CZ Digital - prosinec 2015 ( tabletový časopis )

  „Zákonné předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace“.PDF
11.12.2015 - ČlánekMgr. Hany Borošové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M.
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. Hana Borošová

Odborný portál EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Hany Borošové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M., „Kvalifikace v otevřeném řízení dle návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek“.

  epravo.cz_11.12..docx
23.11.2015 - Článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M., a Mgr. Davida Mareše, Ph.D.
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný časopis Veřejné zakázky v praxi uveřejnil ve svém listopadovém vydání článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M., a Mgr. Davida Mareše, Ph.D. "Ke zvýhodňování dodavatelů zaměstnávajících osoby se ZP."

  Článek Mgr. Milana Šebesty,LL.M. a Mgr. Davida Mareše,Ph.D..PDF
9.10.2015 - "Společníci a veřejné zakázky"
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., JUDr. Roman Buzek

Časopis Právní rádce vydavatelství Economia uveřejnil ve svém dubíjnovém vydání článek JUDr. Petra Novotného, LL.M.,  a JUDr. Romana Buzka „Společníci a veřejné zakázky“.

  Společníci a veřejné zakázky.PDF
6.10.2015 - „Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., Mgr. Lenka Lelitovská

Bulletin Stavební právo č.3/2015 publikoval článek Mgr. Lenky Lelitovské a JUDr. Petra Novotného, LL.M.,„Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“

  Stavebni pravo_3_2015_15_10_07.pdf
  Stavebni pravo_3_2015_obalka_15_10_07.pdf
1.10.2015 - K možnosti využití starších stanovisek EIA
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.,

Časopis Minerální suroviny publikoval odborný článek „K možnosti využití starších stanovisek EIA (vydaných dle zákona č. 244/1992 Sb.) i po 1. dubnu 2015“, jehož autory jsou Mgr. David Mareš, Ph.D. a JUDr. Jakub Jeřábek.

  K možnosti využití starších stanovisek EIA.PDF
15.9.2015 - Článek Mgr. Aleše Chamráda, LL.M., a Mgr. Veroniky Müller
Autor: Mgr. Veronika Müller,

Časopis EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 3/2015 publikoval článek Mgr. Aleše Chamráda, LL.M., a Mgr. Veroniky Müller „V účinnost vstoupila nepřímá novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“

  EPM_3_2015 MT Legal.pdf
21.8.2015 - „Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., Mgr. Lenka Lelitovská

Deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek „Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“, jehož autory jsou Mgr. Lenka Lelitovská a JUDr. Petr Novotný, LL.M.

http://www.epravo.cz/top/clanky/jaky-subdodavatelsky-zavazek-ve-vztahu-k-prokazovani-kvalifikace-v-zadavacim-rizeni-obstoji-98377.html

25.6.2015 - Článek Mgr. Martina Látala a Mgr. Milana Šebesty, LL.M.

25. 6. 2015 byl v časopisu EPRAVO.CZ magazíne 2/2015  publikován článek Mgr. Martina Látala a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „K otázce nutnosti provedení autorizované konverze v případě prokazování kvalifikace výpisem z obchodního rejstříku získaným na portálu http://justice.cz“.

  epravo.cz_26_6.docx
12.6.2015 - Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek  „Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti“, jehož autorem je Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

http://www.epravo.cz/top/clanky/zrejme-posledni-novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-nabyla-ucinnosti-98005.html

 

  epravo.cz_12_6.docx
15.5.2015 - „Specifika postoupení pohledávky dle NOZ“
Autor: , JUDr. Petr Novotný , LL.M.

Deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek „Specifika postoupení pohledávky dle NOZ“ JUDr. Jakuba Jeřábka a JUDr. Petra Novotného , LL.M.

http://www.epravo.cz/top/clanky/specifika-postoupeni-pohledavky-dle-noz-97485.html

2.5.2015 - „Aktuální proces určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“.
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.

Časopis zaměřený na obranný a bezpečnostní průmysl Review publikoval ve svém druhém letošním vydání článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D., „Aktuální proces určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“. Autor se problematice kybernetické bezpečnosti a jejím právním aspektům věnuje mimo jiné i prostřednictvím Sekce kybernetické a informační bezpečnosti v rámci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP).

  „Aktuální proces určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“.JPG
1.5.2015 - „Zákon o svobodném přístupu k informacím v zadávací praxi“.
Autor: Mgr. Veronika Müller

Odborný časopis Veřejné zakázky v praxi uveřejnil ve svém květnovém vydání článek Mgr. Veroniky Müller „Zákon o svobodném přístupu k informacím v zadávací praxi“.

  Zákon o svobodném přístupu k informacím v zadávací praxi.pdf
15.4.2015 - „Je skutečně třeba striktně lpět na formě žádosti o účast v zadávacím řízení?“
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M.,

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Dariny Loukotové  a Mgr. Milana Šebesty, LL. M.,  „Je skutečně třeba striktně lpět na formě žádosti o účast v zadávacím řízení?“

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/je-skutecne-treba-striktne-lpet-na-forme-zadosti-o-ucast-v-zadavacim-rizeni-97273.html

13.4.2015
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., , Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný časopis Právní rádce vydavatelství Economia uveřejnil ve svém dubnovém vydání článek JUDr. Petra Novotného, LL.M.,  a JUDr. Jakuba Jeřábka „Odměna makléřů za služby poskytnuté veřejnému zadavateli“.

Současně v tomto vydání Právního rádce komentuje Mgr. David Dvořák, LL.M., dopady možného zavedení registru smluv na advokátní trh a současný stav.

  Právní_rádce_13_4.docx
  Právní_rádce_13_4_II.docx
1.4.2015 - Prolongace nepeněžních forem jistoty ve vazbě na zadávací lhůtu
Autor: Mgr. Tomáš Machurek,

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Filipa Krumbholce a Mgr Tomaše Machurka „Prolongace nepeněžních forem jistoty ve vazbě na zadávací lhůtu“.

  MT_Legal_epravo.cz_1_4.docx
6.3.2015 - Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti
  newsletter_novela_ZVZ.pdf
20.2.2015
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M.,

Odborný časopis Veřejné zakázky uveřejnil článek Mgr. Libuše Podolové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „Vymezení předmětu veřejné zakázky CPV kódy“.

  Článek Mgr. Libuše Podolové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „Vymezení předmětu veřejné zakázky CPV kódy“.PDF
16.12.2014
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Internetový deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek Mgr. Denisy Guldové  a JUDr. Petra Novotného, LL.M. „K možnostem změny podané nabídky na plnění veřejné zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění“ a dále v publikaci EPRAVO.CZ magazín 1/2015 byl otištěn článek Mgr. Denisy Guldové, a JUDr. Petra Novotného  „K možnostem změny podané nabídky na plnění veřejné zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění“.

  epravo.cz 16.12.docx
  epravo.cz magazine_8_1III.doc
18.11.2014
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

V prestižní publikaci EPRAVO.CZ magazín 3/2014 byl otištěn článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D., a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „K problematice vracení originálu záruční listiny banky v případě jediné podané nabídky“.

  epravo.cz magazine_str.56-57_3_14.pdf
14.11.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Komunitní portál o rekodifikaci OBCZAN.CZ uveřejnil článek „Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – změny uzavřených smluv a rámcové smlouvy“, jehož autorem je partner kanceláře, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph. D. . Advokátní kancelář MT Legal je současně i jedním z patronů tohoto portálu. Posláním tohoto portálu www.obczan.cz je poskytovat všem uživatelům rekodifikovaných předpisů praktický nástroj pro práci s nimi.

13.10.2014
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D., a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „K problematice vracení originálu záruční listiny banky v případě jediné podané nabídky“.

17.9.2014
Autor:

V odborné příloze deníku E15, věnované problematice ICT, byl uveřejněn článek Mgr. Ondřeje Kmocha, věnovaný právním aspektům cloud computingu.

  OK_cloud computing_140917.jpg
2.9.2014
Autor: Mgr. Tomáš Machurek

V příloze Právo & Byznys, celostátního deníku E15 byl uveřejněn rozhovor s partnerem kanceláře a současně předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, Mgr. Tomášem Machurkem.

1.8.2014
Autor: Mgr. Tomáš Machurek

V odborném časopisu „EPRAVO.CZ magazín“ 2/2014 byl otištěn rozhovor s partnerem naší kanceláře a současně předsedou „Asociace pro Veřejné zakázky“ Mgr. Tomášem Machurkem.

1.8.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Prestižní nakladatelství C.H. Beck vydalo publikaci „Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny“, jejímž autorem je partner naší advokátní kanceláře Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

Publikace se zaměřuje na otázky vyplývající z průniku smluvního a zakázkového práva. Stěžejním tématem je detailní rozbor pravidel pro změny uzavřených smluv na plnění veřejných zakázek, a to z hlediska evropské a české legislativy a judikatury, včetně nových zadávacích směrnic EU

11.6.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Partner advokátní kanceláře Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. se v časopise Z+i (čtvrtletník České komory autorizovaných inženýrů a techniků) vyjádřil k přípravě nového zákona o veřejných zakázkách.

30.5.2014
Autor: Mgr. Veronika Müller

V květnovém vydání časopisu „Veřejné zakázky v praxi“ publikovala Mgr. Veronika Müller článek „Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky (II. Část)“.

  Veřejné zakázky v praxi_Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky (II. Část).pdf
10.4.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ  publikoval článek Mgr. Davida Dvořáka, LL.M, „Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?“

28.3.2014
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

Mgr. David Mareš, Ph.D. a Mgr. Milan Šebesta, LL.M. jsou autory odborného článku „K problematice opakovaného zadávacího řízení s jednou relevantní nabídkou“ , který byl publikován na EPRAVO.CZ

27.3.2014
Autor:

V prestižní publikaci EPRAVO.CZ magazín 1/2014 byl otištěn článek Mgr. Martina Blažka „K možnostem nápravy vadného postupu zadavatele v kvalifikační fázi užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním“

  Epravo.cz_1_14.pdf
20.3.2014
Autor: Mgr. Veronika Müller

V březnovém vydání časopisu „Veřejné zakázky v praxi“ publikovala Mgr. Veronika Müller článek „Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky“.

  Veřejné zakázky v praxi_Možnosti změn ve smlouvě na plnění VZ_březen.PDF
28.1.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Mgr. David Dvořák, LL.M. je autorem článku  „Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – změny uzavřených smluv a rámcové smlouvy[1]“ , který byl publikován na internetovém deníku EPRAVO.CZ dne 28. ledna 2014

21.1.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Mgr. David Dvořák, LL.M. je autorem článku „Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – přechodná ustanovení“ , který byl publikován v Bulletinu Stavební právo č. 4/2013.

  Stavební právo_Bulletin_4_2013_článek_DD.pdf
15.1.2014
Autor:

Dne 15. ledna 2014 byl publikován na EPRAVO.CZ článek Mgr. Martina Blažka  „K možnostem nápravy vadného postupu zadavatele v kvalifikační fázi užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním“  

14.10.2013

Prestižní internetový deník EPRAVO.CZ , který měsíčně navštíví více než 400 tis. uživatelů, uveřejnil  článek „Délka lhůty pro podání nabídek v nadlimitních veřejných zakázkách“. Autory článku jsou Mgr. Martin Látal a Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

2.9.2013
Autor:

Mgr. Libuše Podolová je autorem článku „Nároky zhotovitele z nesjednaných víceprací“, který byl publikován na http://www.epravo.cz/top/clanky/naroky-zhotovitele-z-nesjednanych-vicepraci-92086.html  dne 2. 9. 2013.

19.8.2013
Autor:

Mgr. Filip Krumbholc je autorem článku „Prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“, který byl publikován na EPRAVO.CZ.

15.8.2013
Autor:

15. 8. 2013 byl v magazínu EPRAVO.CZ publikován článek Mgr. Ondřeje Kmocha „Některé právní aspekty smluv na vývoj a implementaci SW – předání a převzetí plnění“. 

  epravo.cz_str.124_2_13.pdf
12.7.2013

V odborném časopise Veřejné zakázky odpovídal partner kanceláře Mgr. David Dvořák, M.LL. na otázky spojené s problematikou subdodavatelů a poskytování subdodávek z pohledu ZVZ.

  Veřejné zakázky_str.28._3_13.jpg
15.4.2013 - Na návštěvě u MT Legal
Autor: Mgr. Tomáš Machurek

„Nechtěli jsme rozvíjet byznys jako odraz aktuálního stavu a podoby advokacie. Chtěli jsme vytvořit vlastní cestu a lepší přístup ke klientovi. To si držíme nadále,“ říká Tomáš Machurek, partner kanceláře MT Legal.

  epravo.cz_15.4..pdf
4.4.2013 - MT Legal vedla seminář o novele zákona veřejných zakázek

Mgr. Tomáš Machurek, partner advokátní kanceláře MT Legal, vedl 28. března 2013 ve STUDIU AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, odborný seminář na téma „Novela zákona o veřejných zakázkách a prováděcí předpisy – aplikace a výklad“.

  epravo.cz_4.4..pdf
1.3.2013 - Křest knihy „Koncesní zákon“
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

V prostorách advokátní kanceláře MT Legal na Praze 1 se 18. 2. 2013 uskutečnil slavnostní křest komentáře ke koncesnímu zákonu autorů Mgr. Tomáše Krutáka (partner advokátní kanceláře Kruták & Partners), Mgr. Davida Dvořáka, LL.M. (partner advokátní kanceláře MT Legal) a Mgr. Libora Vacka (partner advokátní kanceláře Balcar Polanský Eversheds). Záštitu nad touto událostí převzal Ing. Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury.

  epravo.cz_1.3..pdf
11.2.2013 - Některé právní aspekty smluv na vývoj a implementaci SW – smluvní typ, předmět smlouvy, součinnost objednatele

Smlouvy na vývoj a implementaci SW a vůbec celá oblast IT patří zcela jistě mezi oblasti, kde je třeba specifických znalostí z oboru. A nejinak je tomu i u právníků, kteří se této specifické oblasti práva věnují. To vyplývá mj. ze skutečnosti, že neexistuje ucelená právní úprava této oblasti, a proto příprava smluv, včetně smlouvy na vývoj a implementaci SW, vychází zejména z praktických zkušeností těch, kteří je připravují.

  epravo.cz_11.2..pdf
15.1.2013 - Nastává úsvit omezení poplatkového byznysu českých bank?
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.

Mezi odbornou veřejností je již náležitě známo, že německý Spolkový soudní dvůr rozsudkem ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. XI ZR 388/10, rozhodl, že jsou neplatná ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (resp. příslušná ustanovení všeobecných obchodních podmínek), podle kterých mají klienti bankám platit měsíční poplatky za vedení a správu úvěru.[1] O uvedeném rozhodnutí německého soudu záhy referovala také česká média.[2]

  epravo.cz_15.1..pdf