CZ | EN
|
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Novinky a aktuality

30.6.2020 - Zásady zpracování osobních údajů v MT Legal prostřednictvím video zařízení
Více
2.5.2020 - Rozhovor pro Českou justici s partnerem Mgr. Tomášem Machurkem
Rozhovor pro Českou justici na téma státních zakázek v době koronavirové a postkoronavirové. Více
16.4.2020 - Nová webová stránka MT Legal k právní problematice související s pandemií COVID-19
Tým právníků MT Legal specializovaných na různé oblasti práva provedl podrobnou analýzu právních dopadů současného stavu souvisejícího ... Více
7.4.2020
Vedení advokátní kanceláře MT Legal schválilo poskytnutí finančního daru ve výši téměř 200.000,- Kč. Dar je určen na prevenci ... Více
25.3.2020 - Sdělení Klientům MT Legal
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že i v období nouzového stavu v ČR je provoz naší advokátní kanceláře ... Více

Kanceláře MT Legal

BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
tel.: +420 542 210 351
... mapa
PRAHA
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 Vinohrady
tel.: +420 222 866 555
fax: +420 222 866 546
... mapa
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503
... mapa

Odborné články

18.8.2020 - Problematika protichůdných zájmů dodavatelů dle § 79 odst. 1 ZZVZ
Autor: Mgr. Lenka Lelitovská

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Lenky Lelitovské "Problematika protichůdných zájmů dodavatelů dle § 79 odst. ZZVZ."

4.8.2020 - Nabídková cena versus skutečná cena v praxi zadávání veřejných zakázek na opakující se dodávky nebo služby
Autor: JUDr. Martin Kusák
7.7.2020 - Možnost výpovědi smlouvy o nájmu "bez uvedení důvodů" (k § 2229 a § 2231 OZ)
Autor: Mgr. Eva Burdová

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Evy Burdové "Možnost vyýpovědi smlouvy o nájmu "bez uvedení důvodů" (k § 2229 a § 2231 Oz)."

16.6.2020 - Co se stane s neaktivními obchodními korporacemi po účinnosti novely korporátního práva?

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Matěje Sochorce "Co se stane s neaktivními obchodními korporacemi po účinnosti novely korporátního práva?"

29.5.2020 - Předkládání dokladů vybraným dodavatelem v zadávacím řízení ve světle rozhodovací praxe
Autor: Mgr. Jan Galář
15.5.2020 - Aplikace zásady přiměřenosti a zásady transparentnosti při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
5.5.2020 - Proč není vhodné "chytrou karanténu" podmiňovat souhlasem
Autor: Mgr. Jakub Klodwig

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Jakuba Klodwiga "Proč není vhodné "chytrou karanténu" podmiňovat souhlasem."

29.4.2020 - Vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost z důvodů dřívějších pochybení nastalých v době pandemie COVID-19
Autor: Mgr. Zuzana Profousová
15.4.2020 - Výjímečné způsoby zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci - aplikace výjimek ze zadávacího řízení
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.
6.3.2020 - Zákonné podmínky pro realizaci veřejných zakázek v režimu horizontální spolupráce

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Veroniky Müller "Zákonné pdomínky pro realizaci veřejných zakázek v režimu horizontální spolupráce."

24.1.2020 - Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem?
Autor: Mgr. Milan Friedrich

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Friedricha "Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem?"

31.12.2019 - Právní úprava střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a její dopad do zadávacího řízení
Autor: Mgr. Eva Nováková
18.10.2019 - Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy
Autor: Mgr. Milan Friedrich

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Friedricha "Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy."

29.8.2019 - Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Ondřeje Ondryáše "Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně"

19.7.2019 - Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl druhý
Autor: Mgr. Zuzana Profousová

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Zuzany Profousové "Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl druhý"

9.7.2019 - Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl první
Autor: Mgr. Zuzana Profousová

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Zuzany Profousové "Dynamický nákupní systém dle nové právní úpravy, nejasnosti a rizika - díl první"

28.6.2019 - Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách
Autor: Mgr. Lenka Lelitovská

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Lenky Lelitovské "Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách"

23.5.2019 - Jak je důležité býti v SKD
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Ondryáše "Jak je důležité býti v SKD"

13.5.2019 - Zamyšlení nad judikaturou k náhradě nákladů právního zastoupení statutárních měst aneb skutečně jde o náklady vždy neúčelné?
Autor: Mgr. Kateřina Mikulajová
2.5.2019 - Jak postupovat při uzavírání manažerských smluv se členy statutárních orgánů obchodních společností dle právní úpravy a judikatury roku 2019?
29.4.2019 - Neúčinnost právního jednání pro účely insolvenčního řízení
Autor: JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Romana Buzka "Neúčinnost právního jednání pro účely insolvenčního řízení"

29.3.2019 - Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnosti její autorizované konverze
Autor: Mgr. Eva Nováková
20.3.2019 - Limity povinnosti zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ZZVZ
Autor: Mgr. Jan Galář

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Jana Galáře "Limity povinnosti zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ZZVZ."

4.12.2018 - K odpovědnosti administrátora veřejné zakázky
Autor: Mgr. Martin Látal

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Martina Látala "K odpovědnosti administrátora veřejné zakázky."

9.11.2018 - K některým problematickým otázkám institutu jistoty podle ZZVZ
Autor: Mgr. Jan Galář

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Jana Galáře "K některým problematickým otázkám institutu jistoty podle ZZVZ"

24.10.2018 - Možnosti nákupu navazující na plnění dle ZZVZ
Autor: Mgr. Ing. Eva Slováková

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Evy Crhákové "Možnosti nákupu navazující na plnění dle ZZVZ."

23.10.2018 - Nápravné opatření Zrušení rozhodnutí o námitkách
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D. "Nápravné opatření Zrušení rozhodnutí o námitkách."

22.10.2018 - Vybrané otázky aplikace GDPR ve školách
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Jakuba Jeřábka "Posouzení vybraných otázek aplikace GDPR ve školách, školských a předskolních zařízeních."

19.10.2018 - Krátce k problematice vendor lock-in
Autor: Mgr. Martin Látal

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Martina Látala "Krátce k problematice vendor lock-in."

31.7.2018 - Běh zadávací lhůty a její konec
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D., , Mgr. Milan Šebesta , LL.M.

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M., Mgr. Davida Dvořáka, LL.M. a Mgr. Milana Ondryáše "Běh zadávací lhůty a její konec." 

25.7.2018 - Vybrané aspekty el. komunikace ve veřejných zakázkách
Autor: Mgr. Michaela Machálková

Odborný časopis EPRAVO Magazine č. 3/2018 publikoval článek Mgr. Michaely Machálkové "Vybrané aspekty elektronické komunikace ve veřejných zakázkách.

  Aspekty elektrornické komunikace.pdf
14.6.2018 - Pověření dalšího zástupce zaměstnancem jako zákonným zástupcem právnické osoby
Autor: JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Romana Buzka "Poveření dalšího zástupce zaměstancem jako zákonným zástupcem právnické osoby."

 

11.5.2018 - Účast pobočky závodu v zadávacím řízení dle ZZVZ
Autor: , Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Dvořáka, Ph.D. a Mgr. Veroniky Kuklíkové "Účast pobočky závodu v zadávacím řízení dle ZZVZ."

 

7.5.2018 - Vybraný dodavatel
Autor: Mgr. Tomáš Machurek,

Odborný časopis EPRAVO Magazine č. 2/2018 publikoval článek Mgr. Tomáše Machurka a Mgr. Darji Kosmákové "Vybraný dodavatel."

  Vybraný dodavatel.pdf
5.4.2018 - Návrh na zrušení opatření obecné povahy ve světle aktuální judikatury
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Petra Novotného, LL.M. a JUDr. Davida Halbrštáta "Návrh na zrušení opatření obecné povahy ve světle aktuální judikatury."

 

19.3.2018 - Úskalí jednání o předběžných nabídkách
Autor: Mgr. Lenka Lelitovská, Mgr. Tomáš Machurek

Odborný portál EPRAVO.cz uveřejnil článek Mgr. Tomáše Machurka a Mgr. Lenky Lelitovské "Úskalí jednání o předběžných nabídkách."

 

16.2.2018 - Článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D.
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný portál EPRAVO.CZ  uveřejnil článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D "Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich težby?"

  Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich težby.docx
8.12.2017 - Opětovně k požadavku na jednoznačnost dotačních pravidel
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. Martin Látal

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M. a Mgr. Martina Látala "Opětovně k požadavku na jednoznačnost dotačních pravidel.

 

20.11.2017 - Prohlídka místa plnění ve světle ZZVZ
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., Mgr. Michaela Machálková

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek "Prohlídka místa plnění ve světle ZZVZ" Mgr. Michaely Machálkové a JUDr. Petra Novotného, LL.M.

20.10.2017 - Uveřejňování ceny u smluv o úvěru uzavíraných státními fondy podle zákona o registru smluv
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D., JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Romana Buzka "Uveřejňování ceny u smluv o úvěru uzavíraných státními fondy podle zákona o registru smluv."

27.9.2017 - Změny smlouvy bez adekvátního protiplnění
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil odborný článek Mgr. Darji Kosmákové "Změny smlouvy bez adekvátního protiplnění."

13.9.2017 - Nezbytná cesta ve světle aktuální judikatury
Autor:

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Davida Halbrštáta "Nezbytná cesta ve světle aktuální judikatury."

17.8.2017 - Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuální novelizace
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D., Mgr. Ing. Eva Slováková

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D. a spoluautorky Mgr. Ing. Evy Crhákové "Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuální novelizace."

25.7.2017 - Odborný článek JUDr. Petra Novotného, LL.M. a Mgr. Veroniky Kuklíkové
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Magazín EPRAVO.CZ uveřejnil odborný článek JUDr. Petra Novotného, LL.M. a Mgr. Veroniky Kuklíkové "Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek."

  Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele.PDF
25.4.2017 - Uplatnění nároku ze smluvního předkupního práva k nemovitosti
Autor:

Magazín EPRAVO.CZ uvěřejnil odborný článek JUDr. Jakuba Jeřábka "Uplatnění nároku ze smluvního předkupního práva k nemovitosti."

  Uplatnění nároku ze smluvního předkupního práva k nemovitosti.PDF
20.1.2017 - Odborný komentář a názory Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D.
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Časopis „Veřejné zakázky v praxi“ uveřejnil odborný komentář a názory Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D., k některým aspektům ZZVZ.

  Odborný komentář a názory Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D..PDF
26.9.2016 - Článek JUDr. Romana Buzka
Autor: JUDr. Roman Buzek

Odborný portál EPRAVO.CZ  uveřejnil článek JUDr. Romana Buzka "Princip nezávislého uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného v praxi státních fondů."

  Článek EPRAVO_Roman Buzek.docx
11.7.2016 - Článek Mgr. Davida Halbrštáta a JUDr. Petra Novotného, LL.M.
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Odborný časopis EPRAVO Magazine 2/2016 publikoval článek Mgr. Davida Halbrštáta a JUDr. Petra Novotného, LL.M., OBRANA PROTI JINÝM SPRÁVNÍM DELIKTŮM PODNIKATELŮ VE SVĚTLE RELEVANTNÍ JUDIKATURY

  epravo.cz_11.7..docx
24.5.2016 - Rozhovor s Mgr. Tomášem Machurkem; článek JUDr. Romana Buzka
Autor: Mgr. Tomáš Machurek, JUDr. Roman Buzek

Odborný portál Tablet EPRAVO.CZ uveřejnil v rubrice „ Na návštěvě  u…..“ rozhovor Mgr. Tomáše Machurka. Současně v tomto vydání publikovalo EPRAVO.CZ také článek JUDr. Romana Buzka „Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z hlediska územní samosprávy“.

  Tablet epravo.cz_24_5.doc
  Tablet epravo.cz_24_5_II.doc
14.3.2016 - „Zřejmě již opravdu poslední novela ZVZ a nové finanční limity“
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný článek „Zřejmě již opravdu poslední novela ZVZ a nové finanční limity“ , Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D., uveřejnil v březnovém vydání odborný časopis „Veřejné zakázky v praxi“

  Zřejmě již opravdu poslední novela ZVZ a nové finanční limity.pdf
13.1.2016 - „Neschválení právního jednání příslušným orgánem obce aneb ignorantia iuris non excusat“
Autor: , Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek „Neschválení právního jednání příslušným orgánem obce aneb ignorantia iuris non excusat“ autorů Mgr. Denisy Guldové a Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D.,

  epravo.cz_13.1..docx
10.1.2016 - Článek JUDr. Ondřeje Kmocha
Autor:

Časopis EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 4/2015 uveřejnil článek  JUDr. Ondřeje Kmocha „IT veřejné zakázky – co zvažovat při aplikaci postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv autorských a dílčí zamyšlení na závěr“

http://www.epravo.cz/top/clanky/it-verejne-zakazky-co-zvazovat-pri-aplikaci-postoupeni-opravneni-k-vykonu-majetkovych-prav-autorskych-a-dilci-zamysleni-na-zaver-99539.html

  MT Legal - EPM 4_2015.pdf
1.1.2016 - Různé pohledy: Paušální cena, účetní období a další...
Autor: Mgr. Jan Galář, Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Časopis Veřejné zakázky v praxi uveřejnil článek Mgr. Davida Dvořáka, LL.M.,Ph.D. a Mgr. Jana Galáře "Různé pohledy: Paušální cena, účetní období a další..."

  Různé pohledy_Paušální cena, účetní období a další....PDF
16.12.2015 - Článek JUDr. Petra Novotného, LL.M., JUDr. Jakuba Jeřábka
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek JUDr. Petra Novotného, LL.M., JUDr. Jakuba Jeřábka   Předávání osobních údajů z EU do USA ve světle rozsudku SD EU sp. zn. C-362/14 ve věci M. Schrems

http://www.epravo.cz/top/clanky/predavani-osobních-udaju-z-eu-do-usa-ve-svetle-rozsudku-sd-eu-sp-zn-c-36214-ve-veci-m-schrems-99874.html

16.12.2015 - „Zákonné předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace“
Autor: Mgr. Tomáš Machurek,

Odborný článek „Zákonné předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace“ autorů Mgr. Davida Halbrštáta a Mgr. Tomáše Machurka byl uveřejněn na EPRAVO.CZ Digital - prosinec 2015 ( tabletový časopis )

  „Zákonné předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace“.PDF
11.12.2015 - ČlánekMgr. Hany Borošové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M.
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. Hana Borošová

Odborný portál EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Hany Borošové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M., „Kvalifikace v otevřeném řízení dle návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek“.

  epravo.cz_11.12..docx
23.11.2015 - Článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M., a Mgr. Davida Mareše, Ph.D.
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný časopis Veřejné zakázky v praxi uveřejnil ve svém listopadovém vydání článek Mgr. Milana Šebesty, LL.M., a Mgr. Davida Mareše, Ph.D. "Ke zvýhodňování dodavatelů zaměstnávajících osoby se ZP."

  Článek Mgr. Milana Šebesty,LL.M. a Mgr. Davida Mareše,Ph.D..PDF
9.10.2015 - "Společníci a veřejné zakázky"
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., JUDr. Roman Buzek

Časopis Právní rádce vydavatelství Economia uveřejnil ve svém dubíjnovém vydání článek JUDr. Petra Novotného, LL.M.,  a JUDr. Romana Buzka „Společníci a veřejné zakázky“.

  Společníci a veřejné zakázky.PDF
6.10.2015 - „Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., Mgr. Lenka Lelitovská

Bulletin Stavební právo č.3/2015 publikoval článek Mgr. Lenky Lelitovské a JUDr. Petra Novotného, LL.M.,„Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“

  Stavebni pravo_3_2015_15_10_07.pdf
  Stavebni pravo_3_2015_obalka_15_10_07.pdf
1.10.2015 - K možnosti využití starších stanovisek EIA
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.,

Časopis Minerální suroviny publikoval odborný článek „K možnosti využití starších stanovisek EIA (vydaných dle zákona č. 244/1992 Sb.) i po 1. dubnu 2015“, jehož autory jsou Mgr. David Mareš, Ph.D. a JUDr. Jakub Jeřábek.

  K možnosti využití starších stanovisek EIA.PDF
15.9.2015 - Článek Mgr. Aleše Chamráda, LL.M., a Mgr. Veroniky Müller
Autor: ,

Časopis EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 3/2015 publikoval článek Mgr. Aleše Chamráda, LL.M., a Mgr. Veroniky Müller „V účinnost vstoupila nepřímá novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“

  EPM_3_2015 MT Legal.pdf
21.8.2015 - „Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., Mgr. Lenka Lelitovská

Deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek „Jaký subdodavatelský závazek ve vztahu k prokazování kvalifikace v zadávacím řízení obstojí?“, jehož autory jsou Mgr. Lenka Lelitovská a JUDr. Petr Novotný, LL.M.

http://www.epravo.cz/top/clanky/jaky-subdodavatelsky-zavazek-ve-vztahu-k-prokazovani-kvalifikace-v-zadavacim-rizeni-obstoji-98377.html

25.6.2015 - Článek Mgr. Martina Látala a Mgr. Milana Šebesty, LL.M.

25. 6. 2015 byl v časopisu EPRAVO.CZ magazíne 2/2015  publikován článek Mgr. Martina Látala a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „K otázce nutnosti provedení autorizované konverze v případě prokazování kvalifikace výpisem z obchodního rejstříku získaným na portálu http://justice.cz“.

  epravo.cz_26_6.docx
12.6.2015 - Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek  „Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti“, jehož autorem je Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

http://www.epravo.cz/top/clanky/zrejme-posledni-novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-nabyla-ucinnosti-98005.html

 

  epravo.cz_12_6.docx
15.5.2015 - „Specifika postoupení pohledávky dle NOZ“
Autor: , JUDr. Petr Novotný , LL.M.

Deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek „Specifika postoupení pohledávky dle NOZ“ JUDr. Jakuba Jeřábka a JUDr. Petra Novotného , LL.M.

http://www.epravo.cz/top/clanky/specifika-postoupeni-pohledavky-dle-noz-97485.html

2.5.2015 - „Aktuální proces určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“.
Autor: Mgr. David Mareš , Ph.D.

Časopis zaměřený na obranný a bezpečnostní průmysl Review publikoval ve svém druhém letošním vydání článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D., „Aktuální proces určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“. Autor se problematice kybernetické bezpečnosti a jejím právním aspektům věnuje mimo jiné i prostřednictvím Sekce kybernetické a informační bezpečnosti v rámci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP).

  „Aktuální proces určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“.JPG
1.5.2015 - „Zákon o svobodném přístupu k informacím v zadávací praxi“.
Autor:

Odborný časopis Veřejné zakázky v praxi uveřejnil ve svém květnovém vydání článek Mgr. Veroniky Müller „Zákon o svobodném přístupu k informacím v zadávací praxi“.

  Zákon o svobodném přístupu k informacím v zadávací praxi.pdf
15.4.2015 - „Je skutečně třeba striktně lpět na formě žádosti o účast v zadávacím řízení?“
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M.,

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Dariny Loukotové  a Mgr. Milana Šebesty, LL. M.,  „Je skutečně třeba striktně lpět na formě žádosti o účast v zadávacím řízení?“

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/je-skutecne-treba-striktne-lpet-na-forme-zadosti-o-ucast-v-zadavacim-rizeni-97273.html

13.4.2015
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M., , Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný časopis Právní rádce vydavatelství Economia uveřejnil ve svém dubnovém vydání článek JUDr. Petra Novotného, LL.M.,  a JUDr. Jakuba Jeřábka „Odměna makléřů za služby poskytnuté veřejnému zadavateli“.

Současně v tomto vydání Právního rádce komentuje Mgr. David Dvořák, LL.M., dopady možného zavedení registru smluv na advokátní trh a současný stav.

  Právní_rádce_13_4.docx
  Právní_rádce_13_4_II.docx
1.4.2015 - Prolongace nepeněžních forem jistoty ve vazbě na zadávací lhůtu
Autor: Mgr. Tomáš Machurek,

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Filipa Krumbholce a Mgr Tomaše Machurka „Prolongace nepeněžních forem jistoty ve vazbě na zadávací lhůtu“.

  MT_Legal_epravo.cz_1_4.docx
6.3.2015 - Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti
  newsletter_novela_ZVZ.pdf
20.2.2015
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M.,

Odborný časopis Veřejné zakázky uveřejnil článek Mgr. Libuše Podolové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „Vymezení předmětu veřejné zakázky CPV kódy“.

  Článek Mgr. Libuše Podolové a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „Vymezení předmětu veřejné zakázky CPV kódy“.PDF
16.12.2014
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.,

Internetový deník EPRAVO.CZ publikoval odborný článek Mgr. Denisy Guldové  a JUDr. Petra Novotného, LL.M. „K možnostem změny podané nabídky na plnění veřejné zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění“ a dále v publikaci EPRAVO.CZ magazín 1/2015 byl otištěn článek Mgr. Denisy Guldové, a JUDr. Petra Novotného  „K možnostem změny podané nabídky na plnění veřejné zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění“.

  epravo.cz 16.12.docx
  epravo.cz magazine_8_1III.doc
18.11.2014
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

V prestižní publikaci EPRAVO.CZ magazín 3/2014 byl otištěn článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D., a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „K problematice vracení originálu záruční listiny banky v případě jediné podané nabídky“.

  epravo.cz magazine_str.56-57_3_14.pdf
14.11.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Komunitní portál o rekodifikaci OBCZAN.CZ uveřejnil článek „Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – změny uzavřených smluv a rámcové smlouvy“, jehož autorem je partner kanceláře, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph. D. . Advokátní kancelář MT Legal je současně i jedním z patronů tohoto portálu. Posláním tohoto portálu www.obczan.cz je poskytovat všem uživatelům rekodifikovaných předpisů praktický nástroj pro práci s nimi.

13.10.2014
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Davida Mareše, Ph.D., a Mgr. Milana Šebesty, LL.M. „K problematice vracení originálu záruční listiny banky v případě jediné podané nabídky“.

17.9.2014
Autor:

V odborné příloze deníku E15, věnované problematice ICT, byl uveřejněn článek Mgr. Ondřeje Kmocha, věnovaný právním aspektům cloud computingu.

  OK_cloud computing_140917.jpg
2.9.2014
Autor: Mgr. Tomáš Machurek

V příloze Právo & Byznys, celostátního deníku E15 byl uveřejněn rozhovor s partnerem kanceláře a současně předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, Mgr. Tomášem Machurkem.

1.8.2014
Autor: Mgr. Tomáš Machurek

V odborném časopisu „EPRAVO.CZ magazín“ 2/2014 byl otištěn rozhovor s partnerem naší kanceláře a současně předsedou „Asociace pro Veřejné zakázky“ Mgr. Tomášem Machurkem.

1.8.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Prestižní nakladatelství C.H. Beck vydalo publikaci „Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny“, jejímž autorem je partner naší advokátní kanceláře Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

Publikace se zaměřuje na otázky vyplývající z průniku smluvního a zakázkového práva. Stěžejním tématem je detailní rozbor pravidel pro změny uzavřených smluv na plnění veřejných zakázek, a to z hlediska evropské a české legislativy a judikatury, včetně nových zadávacích směrnic EU

11.6.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Partner advokátní kanceláře Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. se v časopise Z+i (čtvrtletník České komory autorizovaných inženýrů a techniků) vyjádřil k přípravě nového zákona o veřejných zakázkách.

30.5.2014
Autor:

V květnovém vydání časopisu „Veřejné zakázky v praxi“ publikovala Mgr. Veronika Müller článek „Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky (II. Část)“.

  Veřejné zakázky v praxi_Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky (II. Část).pdf
10.4.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ  publikoval článek Mgr. Davida Dvořáka, LL.M, „Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?“

28.3.2014
Autor: Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Mgr. David Mareš , Ph.D.

Mgr. David Mareš, Ph.D. a Mgr. Milan Šebesta, LL.M. jsou autory odborného článku „K problematice opakovaného zadávacího řízení s jednou relevantní nabídkou“ , který byl publikován na EPRAVO.CZ

27.3.2014
Autor:

V prestižní publikaci EPRAVO.CZ magazín 1/2014 byl otištěn článek Mgr. Martina Blažka „K možnostem nápravy vadného postupu zadavatele v kvalifikační fázi užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním“

  Epravo.cz_1_14.pdf
20.3.2014
Autor:

V březnovém vydání časopisu „Veřejné zakázky v praxi“ publikovala Mgr. Veronika Müller článek „Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky“.

  Veřejné zakázky v praxi_Možnosti změn ve smlouvě na plnění VZ_březen.PDF
28.1.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Mgr. David Dvořák, LL.M. je autorem článku  „Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – změny uzavřených smluv a rámcové smlouvy[1]“ , který byl publikován na internetovém deníku EPRAVO.CZ dne 28. ledna 2014

21.1.2014
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

Mgr. David Dvořák, LL.M. je autorem článku „Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – přechodná ustanovení“ , který byl publikován v Bulletinu Stavební právo č. 4/2013.

  Stavební právo_Bulletin_4_2013_článek_DD.pdf
15.1.2014
Autor:

Dne 15. ledna 2014 byl publikován na EPRAVO.CZ článek Mgr. Martina Blažka  „K možnostem nápravy vadného postupu zadavatele v kvalifikační fázi užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním“  

14.10.2013

Prestižní internetový deník EPRAVO.CZ , který měsíčně navštíví více než 400 tis. uživatelů, uveřejnil  článek „Délka lhůty pro podání nabídek v nadlimitních veřejných zakázkách“. Autory článku jsou Mgr. Martin Látal a Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

2.9.2013
Autor:

Mgr. Libuše Podolová je autorem článku „Nároky zhotovitele z nesjednaných víceprací“, který byl publikován na http://www.epravo.cz/top/clanky/naroky-zhotovitele-z-nesjednanych-vicepraci-92086.html  dne 2. 9. 2013.

19.8.2013
Autor:

Mgr. Filip Krumbholc je autorem článku „Prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“, který byl publikován na EPRAVO.CZ.

15.8.2013
Autor:

15. 8. 2013 byl v magazínu EPRAVO.CZ publikován článek Mgr. Ondřeje Kmocha „Některé právní aspekty smluv na vývoj a implementaci SW – předání a převzetí plnění“. 

  epravo.cz_str.124_2_13.pdf
12.7.2013

V odborném časopise Veřejné zakázky odpovídal partner kanceláře Mgr. David Dvořák, M.LL. na otázky spojené s problematikou subdodavatelů a poskytování subdodávek z pohledu ZVZ.

  Veřejné zakázky_str.28._3_13.jpg
15.4.2013 - Na návštěvě u MT Legal
Autor: Mgr. Tomáš Machurek

„Nechtěli jsme rozvíjet byznys jako odraz aktuálního stavu a podoby advokacie. Chtěli jsme vytvořit vlastní cestu a lepší přístup ke klientovi. To si držíme nadále,“ říká Tomáš Machurek, partner kanceláře MT Legal.

  epravo.cz_15.4..pdf
4.4.2013 - MT Legal vedla seminář o novele zákona veřejných zakázek

Mgr. Tomáš Machurek, partner advokátní kanceláře MT Legal, vedl 28. března 2013 ve STUDIU AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, odborný seminář na téma „Novela zákona o veřejných zakázkách a prováděcí předpisy – aplikace a výklad“.

  epravo.cz_4.4..pdf
1.3.2013 - Křest knihy „Koncesní zákon“
Autor: Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D.

V prostorách advokátní kanceláře MT Legal na Praze 1 se 18. 2. 2013 uskutečnil slavnostní křest komentáře ke koncesnímu zákonu autorů Mgr. Tomáše Krutáka (partner advokátní kanceláře Kruták & Partners), Mgr. Davida Dvořáka, LL.M. (partner advokátní kanceláře MT Legal) a Mgr. Libora Vacka (partner advokátní kanceláře Balcar Polanský Eversheds). Záštitu nad touto událostí převzal Ing. Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury.

  epravo.cz_1.3..pdf
11.2.2013 - Některé právní aspekty smluv na vývoj a implementaci SW – smluvní typ, předmět smlouvy, součinnost objednatele

Smlouvy na vývoj a implementaci SW a vůbec celá oblast IT patří zcela jistě mezi oblasti, kde je třeba specifických znalostí z oboru. A nejinak je tomu i u právníků, kteří se této specifické oblasti práva věnují. To vyplývá mj. ze skutečnosti, že neexistuje ucelená právní úprava této oblasti, a proto příprava smluv, včetně smlouvy na vývoj a implementaci SW, vychází zejména z praktických zkušeností těch, kteří je připravují.

  epravo.cz_11.2..pdf
15.1.2013 - Nastává úsvit omezení poplatkového byznysu českých bank?
Autor: JUDr. Petr Novotný , LL.M.

Mezi odbornou veřejností je již náležitě známo, že německý Spolkový soudní dvůr rozsudkem ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. XI ZR 388/10, rozhodl, že jsou neplatná ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (resp. příslušná ustanovení všeobecných obchodních podmínek), podle kterých mají klienti bankám platit měsíční poplatky za vedení a správu úvěru.[1] O uvedeném rozhodnutí německého soudu záhy referovala také česká média.[2]

  epravo.cz_15.1..pdf