CZ | EN
|
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Novinky a aktuality

23.10.2019 - Zákon o zadávání veřejných zakázek 2019 - konference Brno
Vzdělávací agentura UNIT s.r.o. Vás zve konferenci na téma "Zákon o zadávání veřejných zakázek 2019." Konference se uskuteční ... Více
3.10.2019 - Zákon o zadávání veřejných zakázek 2019 - konference Praha
Vzdělávací agentura UNIT s.r.o. Vás zve konferenci na téma "Zákon o zadávání veřejných zakázek 2019." Konference se uskuteční ... Více
6.8.2019 - Nový altán na zahradě Domova Hladnovská
V srpnu proběhlo slavnostní předání nového altánu Domovu Hladnovská, který finančně podpořila naše společnost. Za MT Legal se předání ... Více
29.5.2019 - Pozvánka na kolokvium s diskusí na téma právo a webová analytika konaná dne 29. května 2019
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo) Vás dne 29. května 2019 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí ... Více
29.3.2019 - Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnosti její autorizované konverze
Odborný portál EPRAVO.CZ uveřejnil článek Mgr. Evy Novákové "Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnosti ... Více

Kanceláře MT Legal

BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
tel.: +420 542 210 351
... mapa
PRAHA
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 Vinohrady
tel.: +420 222 866 555
fax: +420 222 866 546
... mapa
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503
... mapa

Mgr. Iva Wenzel

Mgr. Iva Wenzel
Mgr. Iva Wenzel
wenzel@mt-legal.com

Mgr. Iva Wenzel je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Po ukončení magisterského studia působila jako podnikový právník v České exportní bance, a.s., ve které se věnovala právní podpoře projektového financování, ať již přímým poskytováním úvěrů, tak i jiných bankovních produktů (bankovní záruky), právní podpoře obchodů s cennými papíry a stejně tak běžné operativě obchodní společnosti.

Poté působila v advokacii, kde se jak na pozici advokátní koncipientky, posléze na pozici advokátky a partnerky specializovala převážně právo obchodní, ať již v oblasti smluvní, korporátní či transakční, a dále i na právo autorské, právo informačních technologií a právo ochrany práv duševního vlastnictví.

Následně dlouhou dobu vedla právní tým společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. v Plzni, a věnovala se právu obchodnímu zejména v segmentu mezinárodního obchodu a přípravě smluv pro dodávky investičních celků, ať již z pohledu dodavatelského či odběratelského, jakož i právu korporátnímu, občanskému, autorskému a pracovnímu či vymáhání pohledávek.

Kromě češtiny a slovenštiny poskytuje Iva právní služby v angličtině a němčině, na základní komunikační úrovni ovládá i jazyk ruský.